Hľadáme nového kolegu

Ústav informatiky a matematiky hľadá kandidátov na miesto informatik-matematik/informatička-matematička.

Uchádzač/-čka musí mať ukončené vzdelanie II.stupňa v odbore Informatika, Matematika, príp. príbuznom odbore. Pozícia je vhodná aj pre čerstvého absolventa.

A čo bude náplňou práce?– Tou bude výskumná činnosť na projekte zameranom na vytvorenie a zlepšenie riešení bezpečnosti pre oblasť moderného vývojového prostredia na programovanie a vývoj aplikácií, s dôrazom na nasadenie a testovanie bezpečnostných zraniteľností. Uchádzač sa v rámci pracovnej náplne zoznámi s problematikou bezpečného vývoja aplikácií, čo zahŕňa kontajnerizáciu, návrh CI/CD pipeline, testovania funkcionality a testovanie bezpečnostných aspektov, nasadzovanie do produkčného prostredia.

Aké sú výhody práce u nás? – Možnosť zamestnaneckého stravovania, 5 dní dovolenky naviac, DDS, kolektívna zmluva u zamestnávateľa a flexibilná pracovná doba.

Otázky ohľadne pracovnej náplne môžete adresovať riaditeľovi ÚIM na martin.drozda@stuba.sk.

Podmienky na prihlásenie ako aj termíny nájdete na portáli profesia.sk