I-ASOS Cvičenie 6

XSD Schéma – abstract, final

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s atribútmi abstract a final XSD schémy.

  1. Skopírujte si projekt z predchádzajúceho cvičenia (https://github.com/Interes-Group/java-course-xsd-inheritance)
  2. Upravte XSD schému nasledovne:
    1. complex type doc a life_doc upravte tak, aby po vygenerovaní boli triedy Doc a LifeDoc abstraktné.
    2. complex type travel_doc upravte tak, aby po vygenerovaní nebolo možné od triedy TravelDoc ďalej dediť.
  3. Vybuildujte projekt a otestujte vygenerované triedy.

Spring Data

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s projektom Spring Data a napojením Spring aplikácie na MySQL databázu.

  1. Vytvorte si nový Spring framework projekt.