I-ASOS Prednáška 7

Spring framevork a architektonicke vzory IoC, DI, AoP

Prezentácia

1. spring projekt – Postup

Vytvorienie maven java application projektu v netbeans

File/ New Project / Maven / new Java Application …

Vyplniť

Ostatné môžete ponechať

Pridanie spring projekt dependency do maven konfigurácie projeku

Otvoriť pom.xml:

<projekt>: Project Files/pom.xml

a pridať tam:

Implementácia beanov (komponent spravovaných IoC kontainerom)

Message Service bean – poskytuje správy

  • interface MessageServiceIfc

  • trieda MessageServiceMock (dummy implementácia)

Message Procesor bean – spracovava správy

  • trieda MessageProcessor

Vytvorenie XML konfigurácie IoC kontainera

<project> new/other/other/springXmlConfig -> vyplniť:

  • FileName: beans

  • Folder: src/main/resources

a do vytvoreného beans.xml doplniť:

Pozn. Konfigurácia IoC kontainera definuje graf komponent, z ktorých pozostáva spring aplikácia Môžeme ju definovať aj inými spôsobmi než xml (pomocou anotacií alebo java – téma pre cvičenia).

Program pre otestovanie