6. cvičenie – menej klasické synchronizačné problémy

Navrhnite riešenie a modelujte aspoň jeden zo synchronizačných problémov prebraných na prednáške:

  1. problém holičstva (s/bez predbiehania sa),
  2. tvorba molekúl vody,
  3. prechádzanie cez rieku,
  4. problém húsenkovej dráhy (bez/s viacerými vláčikmi).

Vyberte si problém a vhodne ho modelujte. Zamerajte sa zvlášť na:

  1. správne časovania aktivít modelu,
  2. overenie (napríklad pomocou kontroly vhodne umiestnených výpisov).