Príprava prostredia ?

Na predmete PPDS budeme používať programovací jazyk Python verzie 3.10. Na cvičeniach potrebujete samotný Python a modul fei.ppds.

Inštalácia interpretera jazyka

Prenosná verzia

Prenosnú verziu môžete používať na vlastných strojoch alebo pri prezenčnej výučbe na počítačoch v učebni C-802

  1. Stiahnite si prenosnú distribúciu Pythonu WinPython
  2. Spustite rozbaľovač a cieľový adresár zvoľte C:\work\<login_do_ais>
  3. Inštaláciu Pythonu otestujte prejdením do extrahovaného priečinka a spustením programu IDLEX.exe. pustí sa vám príkazový interpreter (t.j. „počítačový program vykonávajúci príkaz po preklade každého riadka zdrojového jazyka, prekladač“ [Slovník cudzích slov (akademický), 2005]). Aktívny riadok interpretera spoznáme podľa blikajúceho kurzora za znakmi >>>. Vyskúšajte si najprv prácu priamo s týmto interpreterom (napríklad skúste vypracovať úlohy z časti 2.15 zo stránky howto.py.cz).

Riadna inštalácia

Riadnu inštaláciu môžete používať len na svojich strojoch

  1. Zo stránky python.org stiahnite najnovšiu (stabilnú) verziu Pythonu (3.10.2).
  2. Spustite inštalátor a postupujte podľa pokynov
  3. Zo štart menu spustite IDLE (Python 3.10 64-bit). Otestujte príkazy jazyka Python podľa bodu 3 v predchádzajúcej sekcii.

Linux

Ak používate Linux, Python musíte nainštalovať cez balíčkový manažér vašej distribúcie. V distribúcii Debianu je to balíček python3 a nainštaluje sa pomocou $ sudo apt install python3. Je dosť možné, že sa nebude jednať o najnovšiu verziu. Pre väčšinu cvičení to neprekáža, musí sa ale jednať o verziu 3.x.

Inštalácia modulu fei.ppds

V module ppds sme pre vás definovali užitočné triedy a funkcie, ktoré budete používať na cvičeniach.

Balík fei.ppds odporúčame inštalovať pomocou nástroja pip, vďaka čomu ho budete môcť jednoducho aktualizovať rovnakým príkazom.

Inštalácia do prenosnej verzie Pythonu v učebni C-801 (Windows)

Prejdite do priečinka C:\work\<login_do_ais> a spustite program WinPython Command Prompt.exe. V otvorenom príkazovom riadku zadajte príkaz pip install --upgrade fei.ppds. Rovnakým postupom môžete modul aktualizovať v budúcnosti.

Inštalácia do systémovej inštalácie Pythonu (Windows)

Modul fei.ppds nainštalujete príkazom py -3 -m pip install --upgrade fei.ppds. Rovnakým príkazom modul aktualizujete.

Linux

Modul fei.ppds nainštalujete príkazom pip3 install --upgrade fei.ppds (musíte mať nainštalovaný balík pip3). Rovnakým príkazom modul aktualizujete.

Teraz môžete prejsť na prvé cvičenie.