Zadania na doma

Odovzdanie projektu na doma do 30.4.2021 cez AIS; Hodnotenie 20b:

Spustenie vo stvrtok 18.3.2021 na poludnie(priblizne).
https://uim.fei.stuba.sk/hlasovanie/ps2 tabuľky

OK pravidla maju byt jasne! Skupina moze mat max. 6clennov a v odovodnenych pripadoch – na poziadanie 7. t.j. evidujem jednu 7 clennu skupinu, ktora sa na to pytala rano.

Kroky na stranke:
Zobrazenie tabuľky > Vytvorit skupinu >
Zadať:
– Názov vašej skupiny … ak ste viacerí. Napr. „Tema1cvicenie8“ alebo majte kreativne myslenie.
– Vyberte tému z možností
– Napíšte čiarkou oddelené čísla štúdia do políčka student.
>uložiť…

Zobrazí sa posledne uložený študent, ak prejdete späť na Skupiny, tak by ste sa tam mali vidieť všetci v tabuľke. (prvý riadok je filter)

PS:
– netreba sa prihlasovať
– Témy sú zobrazené aj v záložke „Temy“
– AIS číslo znamená číslo štúdia, nie číslo používateľa. t.j. 6miestne číslo nájdete ho
– zmena je možná …, ak by bol problém napíšte mi email/MSTeams.
Kde najdete AIS číslo študia : Moje studium -: portál štúdia =: niektorá linka z horných možností … v url linku je 6 miestne číslo začínajúce na 1

Čo by mal obsahovať projekt a jeho hodnotenie (témy nižšie).
VzoroveZadaniePS2

Projekt sa odovzdá elektronicky prostredníctvom AIS (Nie inak, do emailu mi ho neposielajte! Emailom mi môžete napísať správy o problémoch, žiadostiach, otázkach … ).
Nutnou súčasťou je zdrojový kód ( alebo viac, *.cc *.py a *.sh a pod.), dokumentácia — popis merania, vo forme pdf súboru (ak ho píšete v txt, doc, docx … vytlacte alebo exportujte do pdf). Projekt môže obsahovať i obrázky, videá alebo iné výstupy zo simulácie projektu. Simuláciou overujete vplyv, (ne)zmenu parametra na QoS siete, a teda daný parameter má byť vstupom simulácie (cmd-line-argument) (môžete mať aj iné parametre). Vplyv vyhodnoťte ako vo forme textu, tak aj vo forme grafu. Parametrizujte aj generovanie NetAnim súboru — animácie siete. V bodoch:

  • Vizualizácia 1b Netanim, PyViz. Pomocou parametru povoľte/zakážte tvorby animácie, preto aby nevznikal/nezanikal súbor nanovo a tým nebrzdil simuláciu/e
  • Vizualizácia — Reprezentácia merania: Dva grafy 2b + zhodnotenie grafu 2b(pozn. Graf má obsahovať minimálne 10 bodov meraní s vyhodnotením, t.j. odchýlky merania; Simuláciu spustite viac krát, meňte pomocou SeedManager nastavenia generovania náhodnej premennej, aby ste získali priemer hodnôt merania a štandardnú odchýlku merania (yErrorbars) pre vynesené body grafu.
 • Bližšie popíšte projekt. Hodnotí sa nápaditosť. Uprednostnite jednoduchosť a celistvosť 2b
 • Popis vhodného výberu ISO OSI — V úvodnom komentári (stručne) popíšte dôvody výberu jednotlivých protokolov. 2b
   Projekt má obsahovať –

  • použitie časových udalostí (záznam o zmene) 1b
  • použitie udalostí zmenu stavu (záznam o zmene);(atribútu modelu) 2b
  • použitie vlastnej triedy v projekte (jeho zmena vlastnosti, využitie NS3 funkcionality udalostný systém) 3b
  • v čase simulácie zmena v modely L1 fyzické médium, pohyb, útlm … 2b
  • v čase simulácie zmena v modelu L2-L5 3b

Príklad grafov QoS (pomer priemerného počtu poslaných užitočných údajov k celkovému počtu poslaných údajov na jednu cestu/balík), spravodlivosť, priepustnosť, energetická bilancia … Príklad parametra počet komunikácii v sieti (nastaqvenia smerovacích parametrov siete, pripojenie/odpojenie – čas, zmena smerovacieho, transportného protokolu, zmena riadenia spojov …).

1. Simulácia s robotmi poskytujúcimi služby.

Nastavte si počet ľudí a počet robotov, druhy služieb (dve, tri) napríklad nákup potravín(produkt), taxi (doprava) , … Ľudia sa dopytujú o službu, keď informácia dôjde (príklad anycast) k robotovi vykoná ju. Nákup potom rozvoz. Komunikácia Človek -> Robot1; Robot1 <->Robot2 stretnime sa na pol ceste … Robot2 -> Človek som na ceste…

2. Simulácia útoku na senzorovú sieť.

Cieľom projektu je odsimulovať niektorý z možných útokov na sieť. V sieti sú uzly, ktoré participujú/spolupracujú pri komunikácii.

  Príklady útokov:

 • Blackhole, Grayhole – balík sa s určitou pravdepodobnosťou v uzle „stratí“
 • úprava smerovacej tabuľky – chce/nechce byť súčasťou komunikačnej cesty
 • DoS

3. Simulácia hliadkujúcich dronov

Robot (UAV alebo iné) sa pohybuje v oblasti a posielajú telemetrické údaje na server. Server je spojený s UAV cez prístupový/é bod/y. Jednotlivé uzly nenastavujte ako AP/STA uzly ale v adhoc móde.

  Príklady problémov/riešení situácii:

 • „bez signálu“- return-home
 • imunitný systém; narušiteľ; hliadkovanie v blízkosti, použitie komunikácie a zavolanie pomoci- dalších

4. Simulácie sociálnej siete.

V mestách sa pohybujú ľudia a klebetia, posielajú si správy.

  Príklady klebiet:

 • Klebety sa šíria ako pyramidová hra, t.j. jeden posiela správu viacerým.
 • Klebety sa nabaľujú t.j. z jednej vety sú dve, potom tri, ďalej štyri …

5. Simulácia dopravy – CBTC (električka, vlak …)

CBTC systémy sú systémy na zefektívnenie dopravy. Dopravné prostriedky sa pohybujú za sebou (bez predbiehania) približujú/vzďaľujú sa od sebe prípadne sa môžu prekrývať. Dôležité je zadefinovať si trasy a zástavky.

  Príklady správ:

 • rovnaká linka: Podľa poslatia správy (napr. PING) zistia že je nietko v blízkosti a spomalia/zabrzdia.
 • rôzna linka: Synchronizácia pri príjazdoch na zástavku/odchod

Efektivita môže byť definovaná ako skrátenie času presunu, alebo minimalizovanie státia, či minimalizovanie zrýchľovania/spomaľovania pohybu.

6. Simulácia dopravy semaforov – križovatka ciest

Autá majú definované cesty/trasy. Na určitých úsekoch sa križujú.

  Príklady riešení:

 • zelená vlna pre prioritných prostriedkoch / autobusy, električky
 • rôzna dĺžka zelenej v prípade kolóny vozidiel – pustiť dlhší rad
 • rôzna dĺžka zelenej v prípade kolóny vozidiel – ak sa ďalej nemá kam dostať

7. Ovečky v ohrade

Bača naviguje ovečky pomocou ohrád, otváranie/ zatváranie oblasti, dverí.

  Príklady riešení:

 • Nová funkcionalita v NS3: cez stenu/budovu sa neda prechádzať. Posúvanie( nie kontinuálny pohyb ) budov na základe blízkosti viacerých uzlov.
 • vlk ktorý „odpudzuje“/naháňa od seba ovce, bača naháňa vlka ak ho ovce zbadali