Zadania na doma

Odovzdanie projektu na doma do 30.5.2020 cez AIS; Hodnotenie 20b:

Spustam prihlasovanie na temy:
https://uim.fei.stuba.sk/hlasovanie/ps2 tabuľky

kroky na stranke:
Zobrazenie tabulky > Vytvorit skupinu >
Zadat:
– Nazov vasej skupiny … ak ste viaceri. Napr. „Tema1cvicenie8“ alebo majte kreativne myslenie.
– Vyberte temu z moznosti
– Napiste ciarkou oddelene AIS cisla do policka student.
>ulozit…

Zobrazi sa posledne ulozeny ak prejdete spat na Skupiny tak by ste sa tam mali vidiet v tabulke. (prvy riadok je filter)

PS:
– netreba sa prihlasovat
– Temy su zobrazene aj v zalozke „Temy“
– AIS cislo znamena cislo studia nie cislo pouzivatela. t.j.6miestne cislo
– zmena je mozna … ak by bol problem napiste mi

Čo by mal obsahovať projekt a jeho hodnotenie (témy nižšie).
VzoroveZadaniePS2

Projekt sa odovzdá elektronicky prostredníctvom AIS (Nie inak, do emailu mi ho neposielajte! Emailom mi môžete napísať správy o problémoch, žiadostiach otázkach … ).
Nutnou súčasťou je zdrojový kód ( alebo viac, *.cc *.py a *.sh a pod.), dokumentácia — popis merania, vo forme pdf súboru. Projekt môže obsahovať i obrázky, videá alebo iné výstupy zo simulácie projektu. Simuláciou overujete vplyv, (ne)zmenu parametra na QoS siete, a teda daný parameter má byť vstupom simulácie (cmd-line-argument) (môžete mať aj iné parametre). Vplyv vyhodnotiť ako vo forme textu, tak aj vo forme grafu. Parametrizujte aj generovanie NetAnim súboru — animácie siete. V bodoch:

  • Vizualizácia 1b Netanim, pyviz
  • Vizualizácia — Reprezentácia merania: Dva grafy (pozn. minimálne 10 bodov merania s vyhodnotením, t.j. odchýlky merania) 2b + zhodnotenie grafu 2b
 • Bližšie popíšte projekt. Hodnotí sa nápaditosť. Uprednostnite jednoduchosť a celistvosť 2b
 • Popis vhodného výberu ISO OSI — V úvodnom komentári (stručne) popíšte dôvody výberu jednotlivých protokolov. 2b
   Projekt má obsahovať –

  • použitie časových udalostí (záznam o zmene) 1b
  • použitie udalostí zmenu stavu (záznam o zmene);(atribútu modelu) 2b
  • použitie vlastnej triedy v projekte (jeho zmena vlastnosti, využitie NS3 funkcionality udalostný systém) 3b
  • v čase simulácie zmena v modely L1 fyzické médium, pohyb, útlm … 2b
  • v čase simulácie zmena v modelu L2-L5 3b

1. Simulácia s robotmi poskytujúcimi služby.

Nastavte si počet ľudí a počet robotov, druhy služieb (dve,tri) napríklad nákup potravín, taxi , … Ľudia sa dopytujú o službu, keď informácia dôjde (príklad anycast) k robotovi vykoná ju. Môžete merať čas využitia, čas trvania … Optimálnosť je v nadväznosti služieb na sebe. Nákup potom rozvoz. Komunikácia Človek -> Robot1; Robot1 <->Robot2 stretnime sa na pol ceste … Robot2 -> Človek som na ceste…

Na vizualizáciu simulácie využite program a modul NetAnim. Zadefinujte si parameter-e QoS, ktorý/é vynesiete do min. 3 grafov môžete využiť modulu a programu Gnuplot. Simuláciu spustite viac krát, meňte pomocou SeedManager nastavenia generovania náhodnej premennej, aby ste získali priemer hodnôt merania a štandardnú odchýlku merania (yErrorbars) pre vynesené body grafu. Vhodne stanovte čas-trvanie simulácie.

Príklad QoS (pomer priemerného počtu poslaných užitočných údajov k celkovému počtu poslaných údajov na jednu cestu/balík), príklad parametra počet vedľajších komunikácii v sieti (údržba siete, pripojenie/odpojenie, hľadanie cesty, …).

2. Simulácia vzdialenej hliadky.

– Nastavte vhodnú fyzickú interpretáciu prostredia pomocou modelov definovaných v dokumentácii NS3.
— Nájdenie optimálneho rozloženia AP
— UAV sa pohybuje po sklade. Zvoľte vhodný model pohybu/pohybov.
– Vyberte a nastavte vhodný MAC protokol (WifiManager), upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é smerovací/ie protokol/y, upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é transportný/é protokol/y, upravte nastavenia.
– Aplikačná časť:
— Robot (UAV alebo iné) sa pohybuje po sklade a vysiela údaje na server. V sklade sa nachadzajú AP s priamim prístupom na server.
– príklad na udalosť: Ak dron nedokáže vysielať signál vráti sa „domov“-východiskový bod pokrytý AP, a pod.

Na vizualizáciu simulácie využite program a modul NetAnim. Zadefinujte aspoň 2 merané parametre QoS, ktoré vynesiete do grafov za pomoci modulu a programu Gnuplot. Simuláciu spustite viac krát, meňte pomocou SeedManager nastavenia generovania náhodnej premennej, aby ste získali štandardnú odchýlku merania (Errorbars) pre vynesené body grafu. Vhodne stanovte čas-trvanie simulácie.

Príklad QoS (pomer priemerného počtu poslaných užitočných údajov k celkovému počtu poslaných údajov na jednu cestu/balík), príklad parametra počet vedľajších komunikácii v sieti (údržba siete, pripojenie/odpojenie, hľadanie cesty, …).

3. Simulácia hliadkujúcich dronov

– Nastavte vhodnú fyzickú interpretáciu prostredia pomocou modelov definovaných v dokumentácii NS3.
— UAV sa pohybujú po sklade. Zvoľte vhodný model pohybu/pohybov.
– Vyberte a nastavte vhodný MAC protokol (WifiManager), upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é smerovací/ie protokol/y, upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é transportný/é protokol/y, upravte nastavenia.
– Aplikačná časť:
— Robot (UAV alebo iné) sa pohybuje po sklade a vymieňajú si telemetrické údaje. Simulujte problémy „bez signálu“, narušiteľ;
– príklad na udalosť: Ak dron nájde narušiteľa pribehnú aj ostatné, a pod.

Na vizualizáciu simulácie využite program a modul NetAnim. Zadefinujte aspoň 2 merané parametre QoS, ktoré vynesiete do grafov za pomoci modulu a programu Gnuplot. Simuláciu spustite viac krát, meňte pomocou SeedManager nastavenia generovania náhodnej premennej, aby ste získali štandardnú odchýlku merania (Errorbars) pre vynesené body grafu. Vhodne stanovte čas-trvanie simulácie.

Príklad QoS (pomer priemerného počtu poslaných užitočných údajov k celkovému počtu poslaných údajov na jednu cestu/balík), príklad parametra počet vedľajších komunikácii v sieti (údržba siete, pripojenie/odpojenie, hľadanie cesty, …).

4. Simulácia bezdrôtovej siete v poli.

– Nastavte vhodnú fyzickú interpretáciu prostredia pomocou modelov definovaných v dokumentácii NS3.
— Hospodár sa pohybuje v okolí, chvíľu je a potom nie je v dosahu siete. Zvoľte vhodný model pohybu/pohybov.
– Vyberte a nastavte vhodný MAC protokol (WifiManager), upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é smerovací/ie protokol/y, upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é transportný/é protokol/y, upravte nastavenia.
– Aplikačná časť:
— senzorová sieť monitoruje prostredie. Poľnohospodár pritom občas príde a chce stiahnuť informácie zo senzorovej siete. Monitorujte stav batérie.
— simulujte pre každý senzor batériu s energiou (može byť aj s dobíjaním). Môžete využiť model v NS3 alebo použiť vlastný objekt, kde si môžete zaznamenávať stavy o počte komunikácii, zapnutí …
– príklad na udalosť: Vstup poľnohospodár do dosahu senzorovej siete, Pri nízkom stavu batérie sa zmení smerovacia tabuľka, a pod.

Na vizualizáciu simulácie využite program a modul NetAnim. Zadefinujte aspoň 2 merané parametre QoS, ktoré vynesiete do grafov za pomoci modulu a programu Gnuplot. Simuláciu spustite viac krát, meňte pomocou SeedManager nastavenia generovania náhodnej premennej, aby ste získali štandardnú odchýlku merania (Errorbars) pre vynesené body grafu. Vhodne stanovte čas-trvanie simulácie.

Príklad QoS (pomer priemerného počtu poslaných užitočných údajov k celkovému počtu poslaných údajov na jednu cestu/balík), príklad parametra počet vedľajších komunikácii v sieti (údržba siete, pripojenie/odpojenie, hľadanie cesty, …).

5. Monitorovanie/simulácie šírenia nákazy.

V mestách sa pohybujú ľudia s nákazou a bez nej. Ak sa dostanú do blízkosti R, tak sa nakazia na čas T1 a po čase T1+T2 sa môžu opäť nakaziť. Využite možnosť výmen správ ak je v dosahu. Doplňte si ďalšie parametre ako dosah komunikácie, vedomosť o nákaze a pod. Na vizualizáciu simulácie využite program a modul NetAnim. Zadefinujte aspon 2 merané parametre QoS, ktoré vynesiete do grafov za pomoci modulu a programu Gnuplot. Simuláciu spustite viac krát, aby ste ziskali aj štandardnú odchýlku merania pre vynesené body grafu. Vhodne stanovte čas-trvanie simulácie, rozsahy parametrov (fyzických, protokolov …).

Príklad QoS (pomer priemerného počtu poslaných užitočných údajov k celkovému počtu poslaných údajov na jednu cestu/balík), príklad parametra: počet vedľajšich komunikácii v sieti.

 

6. Simulácia dopravy (električka, vlak …)

CBTC systémy sú systémy na zefektívnenie dopravy. Dopravné prostriedky sa pohybujú za sebou (bez predbiehania) približujú/vzďaľujú sa od sebe prípadne sa môžu.
Efektivita môže byť definovaná ako skrátenie času presunu, alebo minimalizovanie státia, či minimalizovanie zrýchľovania/spomaľovania pohybu. Prípadne monitorovanie dopravnej zápchy (vznik,trvanie…).

– Nastavte vhodnú fyzickú interpretáciu prostredia pomocou modelov definovaných v dokumentácii NS3.
— UAV sa pohybujú po sklade. Zvoľte vhodný model pohybu/pohybov.
– Vyberte a nastavte vhodný MAC protokol (WifiManager), upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é smerovací/ie protokol/y, upravte nastavenia.
– Vyberte a nastavte vhodný/é transportný/é protokol/y, upravte nastavenia.
– Aplikačná časť:
— Autá so svetelnou križovatkou. Na križovatke zastanú na určitý čas. Následne sú vypustené v dávkach.
a pod.

Na vizualizáciu simulácie využite program a modul NetAnim. Zadefinujte aspon 2 merané parametre QoS, ktoré vynesiete do grafov za pomoci modulu a programu Gnuplot. Simuláciu spustite viac krát, aby ste získali aj štandardnú odchýlku merania pre vynesené body grafu. Vhodne stanovte čas-trvanie simulácie, rozsahy parametrov (fyzických, protokolov …).

Príklad QoS (státia auta k …).