I-SKS2021

Prednášky a cvičenia:

 • Týždeň 1:
 • Týždeň 2:
 • Týždeň 3:
  • prednáška
   • prednáška začína v čase 12:55
   • časť prednášky od 48:42 do 1:03:30 môžete preskočiť (vybil sa mi mikrofón a 15 min som prednášal bez zvuku, kým som si to uvedomil)
   • stream bol náhle prerušený, zvyšok prednášky nájdete nižšie
  • zvyšok prednášky (výklad začína v čase 8:30)
  • cvičenie (cvičenie začína v čase 14:23)
 • Týždeň 4:
  • prednáška
   • prednáška začína v čase 10:20
   • v čase okolo 1:05:00 na chvíľu vypadol zvuk (vybil sa mikrofón)
  • cvičenie (cvičenie začína v čase 12:20)
 • Týždeň 5:
 • Týždeň 6:
  • prednáška (prednáška začína v čase 11:20)
  • cvičenie
   • cvičenie začína v čase 12:15
   • cvičenie končí v čase 1:07:30
 • Týždeň 7:
 • Týždeň 8:
 • Týždeň 9:
 • Týždeň 10:
  • prednáška sa nekonala kvôli ŠVOČ
  • cvičenie (cvičenie začína v čase 10:25)
 • Týždeň 11:
 • Týždeň 12:
 • Týždeň 13:
  • na prednáške som nepreberal žiadnu novú látku. Namiesto toho ste mali možnosť pýtať sa ma otázky k už prebranej látke alebo ku skúške. Žiadne otázky ale neboli.
  • cvičenie sa nekonalo