onsemi Design challenge 2022 (súťaž)

Nakonfiguruj svoju IoT platformu od onsemi, vytvor mobilnú apku, alebo plne distribuovaný systém.

Prihlásenie do súťaže je možné do 19. 11. 2021.

V spolupráci so spoločnosťou onsemi sme pre študentov FEI STU a FIIT STU pripravili súťaž, v ktorej je možné kreatívne využiť nasledujúce vývojové komponenty:

 • Bluetooth Low Energy IoT Development Kit B-IDK including daughter cards: Baseboard BDK-GEVK with possibility to connect BDK daughter cards:
  • BDK-DCDC-GEVB
  • D−LED−B−GEVK Dual LED Ballast
  • D−STPR−GEVK Dual Stepper Motor Driver
  • BLDC−GEVK BLDC Motor Driver
  • CAN-GEVB: CAN (Controller Area Network) Driver Shield
  • TS-GEVB: Touch Switch Shield
  • ALT-ALSPIR-GEVK: Ambient Light Sensor (ALS) and Proximity Shield
  • PIR-GEVB: PIR (Passive Infrared) Shield
  • EU-SIGFOX-GEVB: IoT IDK EU SigFox
  • POE-GEVB: Power over Ethernet (PoE) Shield
  • MULTI-SENSE-GEVB: Multi Sensor Board
  • SPS-READER-GEVK: IoT IDK SPS Reader
 • Industrial LED Lighting kit: LIGHTING-1-GEVK + LIGHTING-POWER-POE-GEVB (accessory board MULTI-SENSE-GEVB)
 • Ultra low power battery less sensor node: RSL10-SOLARSENS-GEVK
 • Battery powered low power sensor node: RSL10-SENSE-DB-GEVK
 • Energy harvesting BLE switch: BLE-SWITCH001-GEVB
 • AI mono BLE camera: SECO-RSL10-CAM-GEVB
 • Ultra low power asset tag: SECO-RSL10-TAG-GEVB

Na každý projekt je tiež vyhradená suma 100,- Eur na nákup ďalších komponentov/materiálu.

Pri návrhu riešenia je možné využiť všetky vývojové komponenty, alebo len niektoré z nich.

Ocenenia za víťazné riešenia vo fakultnom, ako aj v superfinálovom kole budú: za 1. miesto 800€, 2. miesto 600€, 3. miesto 400€. Výhru poskytne spoločnosť onsemi.

Do súťaže sa zapojíš, keď do 19. 11. 2021 zašleš na e-mailovú adresu ondrej.gallo@stuba.sk svoj projektový zámer, ktorý musí obsahovať: stručný opis zamýšľaného riešenia, očakávaný prínos riešenia, zoznam členov riešiteľského tímu (tím môže mať max. 2 členov), kontaktné emailové adresy členov tímu (v rozsahu max. 2xA4). Fakultné finále prebehne v apríli alebo v máji 2022 a postúpi doň 10 najlepších projektových návrhov. Do superfinále, ktoré sa uskutoční v júni 2022, postúpia 3 najlepšie návrhy študentov FEI STU a/alebo FIIT STU, ako aj 3 najlepšie návrhy študentov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Priebeh súťaže sa riadi Všeobecnými pravidlami súťaže.

Poster súťaže.