prof. RNDr. Igor Bock, PhD.

Pozícia:Emeritný profesor
Oddelenie:MAT
E-mail:igor.bock@stuba.sk
Klapka:204
Miestnosť:A-405

O mne

.