Ing. Maroš Čavojský, PhD.

Position:Externý spolupracovník
Department:SI
E-mail:maros.cavojsky [at] stuba.sk
Ext.:416
Miestnosť:C-606
Konzultačné hodiny:

Po dohode mailom


O mne

Osobná stránka: https://mpage.sk

Témy pre záverečné práce

Všetky už obsadené. Už neprijimam ďalších študentov.

Hra v reálnom prostredí

Responsive image

Požiadavky:

 • Android, Kotlin, Java
 • Unity
 • Google Maps / MapBox
 • samostatnosť a samoštúdium

Maps SDK for Unity Overview, Make the world your playground, Unity 3D, Android.

Ako vedúci nemám momentálne žiadne skúsenosti s Unity hrami pre Android ani uvedenou knižnicou pre Android od Google Maps.
Avšak mám dlhodobejšie skúsenosti s vývojom Android aplikácii v Jave, aktuálne preferujem Kotlin. Cieľom práce by bolo oboznámiť sa s vytváraním 3D hry v Unity pre Android mobily, v reálnom prostredí sveta. Výsledkom práce by mala byť funkčná Android hra v Unity, s určitým spôsobom odmeňovania hráča a dostupná v Google Play obchode.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk


 

Vlastná kryptomena

Požiadavky:

 • Android, Kotlin, Java
 • samostatnosť a samoštúdium

Cieľom práce je oboznámiť sa s vytvorením vlastnej kryptomeny (pre demonštračné a náučné účely), a navrhnúť jej použitie. Vytvorená kryptomena by mala fungova ako Android aplikácia, alebo iným spôsobom na vzájomnej dohode. Výstupom práce bude napísaná špecifikácia kryptomeny (whitepaper), implementácia kryptomeny ako aj je otestovanie.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk


Smart kontrakty

Požiadavky:

 • samostatnosť a samoštúdium

Cieľom práce je oboznámiť sa so Smart contractmi v oblasti kryptomien. Navrhnúť a využiť ich pre zvolený účel, čím sa demonstruje pochoppenie problematiky Smart Contractov ako aj samotnej oblasti kryptomien. Výstup práce bude dohodnutý po naštudovaní problemtiky.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk


Vlastná téma

Požiadavky:

 • samostatnosť a samoštúdium

Je možné sa dohodnúť aj na vlastnej téme po vzájomnej dohode a určení si cieľov a výstupu práce.

V prípade záujmu ma kontaktujte pre bližšie informácie na email: maros.cavojsky@stuba.sk


 

Bachelor / Diploma thesis

 • User movement profile | Raplík, Maroš — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2019.
 • User movement model | Martinez, Eduardo Milan — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2019.
 • Energy efficient location tracking of mobile devices | Bariak, Matúš — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2019.
 • Using Wi-Fi networks to analyze people’s movement | Zošš, Patrik — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2018. 37 p.
 • Analysis of location data from mobile devices | Kubala, Dušan — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2018. 48 p.
 • Web application for data visualisation | Šimčíková, Simona — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2017. 40 p.
 • User Movement Prediction (GPS) | Kostuňová, Alena — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2017. 32 p.
 • Positioning Technologies for Mobile Devices | Bucsai, Szabina — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2017. 35 p.
 • Group chat using WiFi | Molčan, Lukáš — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2017. 35 p.
 • Graph database use in a real world application | Kubričan, Juraj — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2017. 35 p.
 • Web application for messages exchanging | Orlický, Peter — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 37 p.
 • Use Location-based Functionalities of Android | Molnár, Martin — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 39 p.
 • System for usability testing of mobile applications | Košút, Matej — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 39 p.
 • Označovanie polohy kontextovým názvom | Ivaniš, Marián — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 32 p.
 • Identification of public transport lines for Bratislava | Štěpánek, Martin — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 49 p.
 • Comparison of NoSQL and SQL database types | Bialeš, Peter — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 36 p.
 • Augmented reality messaging | Šebok, Jaroslav — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 37 p.
 • Android application for exchanging messages and files | Jahič, Jakub — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2016. 36 p.
 • Effective approximately positioning of a user and his proximity to refrence objects | Kačur, Jakub — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2015. 44 p.
 • Detection of User Activity by Using Mobile Device Sensors | Rosa, Daniel — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2015. 35 p.
 • Application for exchanging messages in public data networks | Malý, Patrik — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2015. 32 p.
 • Analysis and implementation of web-based application for user management of localization and tracking applications | Kolárik, Kamil — Čavojský, Maroš | Bachelor thesis. 2015. 35 p.

Team projects

 • Graph user movement profile | Uhlár, Marek — Ivaniš, Marián — Martin Molnár — Čavojský, Maroš | Team project. 2017. http://wifi.mcomputing.eu
 • Public transport vehicle line recognition on Android based on GPS, time and timetable. | Kolárik, Kamil — Kačur, Jakub — Košarník, Jakub — Schwartz, Jan — Benčík, Adam — Čavojský, Maroš | Team project. 2016. Google Play

Subjects

Mainly all subjects I teach for our Institute of Computer Science and Mathematics (ICSM FEEIT)

Websites for subjects

Mobile Computing (Android) – http://android.mpage.sk

Database systems (MySQL) – http://dbs.mpage.sk

Object Oriented Programming (Java) – http://java.mpage.sk

Programming Techniques (C/C++) – http://pt.mpage.sk

.

 

 

Publications

2019

 • Maroš Čavojský, Martin Drozda. Comparison of User Trajectories with the Needleman-Wunsch Algorithm. MobiCASE 2019, 10th EAI International Conference on Mobile Computing, Applications and Services. IEEE. 2019. TBA

2018

 • Maroš Čavojský, Marek Uhlar, Marian Ivanis, Martin Molnar, Martin Drozda. User Trajectory Extraction Based on WiFi Scanning. 2018 6th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, pp. 115-120, IEEE, 2018. doi

2016

 • Maroš Čavojský and Martin Drozda.
  Energy Efficient Trajectory Recording of Mobile Devices Using WiFi Scanning.
  The First International Workshop on Crowd Intelligence for Smart Cities.
  Proc. of 2016 Intl. IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence Computing, Advanced and Trusted Computing, Scalable Computing and Communications, Cloud and Big Data Computing, Internet of People, and Smart World Congress (UIC/ATC/ScalCom/CBDCom/IoP/SmartWorld),
  pp. 1079-1085, IEEE, 2016.
  DOI

2013

 • Štofaňák, Martin — Čavojský, Maroš — Vančo, Marek
  Image Preprocessing for 3D Face Recognition using Kinect.
  In VOJTKO, J. — ROZINAJ, G. — KONDELOVÁ, A. — MINÁRIK, I. — TÓTH, J.
  Redžúr 2013: proceedings; 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing;
  Smolenice, Slovakia, 1. May 2013. 1. edition Bratislava : Published by STU, 2013,
  pp. 57-60. ISBN 978-80-227-3921-4.