Ing. Pavol Marák, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:BIS
E-mail:pavol.marak [at] stuba.sk
Telefón:+421 (2) 60 291 597
Klapka:597
Miestnosť:C-607
Konzultačné hodiny:

Po dohode e-mailom


Pedagogika
Výskum
Publikácie

Súčasnosť:

 • LS 2022/2023 – Programovanie 2 (Bc. štúdium)

Predmety vyučované v minulosti:

 • Programovacie techniky (Bc. štúdium)
 • Programovanie 2 (Bc. štúdium)
 • Strojové učenie a neurónové siete (Ing. štúdium)
 • Biometria (Ing. štúdium)

Vedúci bakalárskych prác a tímových projektov, výučba zahraničných študentov.

Výskum zameraný na oblasť informačnej bezpečnosti, biometrie a strojového učenia.

Hlavné výskumné oblasti:

 • biometria
 • rozpoznávanie identity pomocou odtlačkov prstov (datkyloskopia) a obrazcov žíl na prste
 • vývoj open-source knižnice na spracovanie odtlačkov prstov (pracovný názov OpenFinger) pre operačný systém Linux
 • neurónové siete, strojové učenie
 • GPU computing
 • autentifikácia v počítačovej sieti (klient-server)
 • klasifikácia, detekcia a sledovanie objektov vo videozáznamoch
 • spracovanie historických dokumentov a rozpoznávanie rukou písaného textu (spoluriešiteľ projektu VEGA 2/0072/20: Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov)

Google Scholar profil

 1. ANTAL, E. – MARÁK, P. Automated transcription of historical encrypted manuscripts. 2022. Number Theory and Cryptology ’22, Tatra Mountains Mathematical Publications, 82 (2022).
 2. KOVAČ, I. – MARÁK, P. Finger vein recognition: utilization of adaptive gabor filters in the enhancement stage combined with SIFT/SURF-based feature extraction. 2022. Signal, Image and Video Processing, Springer, 11 June 2022.
 3. KOVAČ, I. – MARÁK, P. Towards a combination of discriminative power of fingerprints and finger vein patterns in multimodal biometric system. 2020. Tatra Mountains Mathematical Publications 77(1). 31 Dec 2020.
 4. KOVAČ, I. – MARÁK, P. Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern. 2019.
 5. HAMBALÍK, A. – MARÁK, P. Virtual laboratory for teaching and research of biometrics. 2018. Agria Média 2017.
 6. HAMBALÍK, A. – MARÁK, P. Some Trends and Problems in Programming and Their Impact on Effectivity of Informatics Education. 2017. TVV 2017.
 7. MARÁK, P. – HAMBALÍK, A. Fingerprint Recognition System Using Artificial Neural Network as Feature Extractor: Design and Performance Evaluation. 2016. Tatra Mountains Mathematical Publications 67(1). 25 Feb 2017.
 8. MARÁK, P. – HAMBALÍK, A. A Two-Stage Fingerprint Feature Extraction System for Low Quality
  Fingerprint Images. 2016. Proceedings of Norwegian-Slovakian Workshop in Crypto.
 9. HAMBALÍK, A. – MARÁK, P. Design and Implementation of Software Support for Biometrics Laboratory Courses. 2016.

O mne

 • Súčasnosť – Odborný asistent na ÚIM FEI STU
 • Doktorandské štúdium na ÚIM FEI STU
  • Dizertačná práca: OpenFinger: systém na daktyloskopickú autentifikáciu s GPU akceleráciou, školiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
 • Výskumný pracovník na Oddelení daktyloskopickej identifikácie osôb, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR, Bratislava. Práca na projektoch:
  • Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu
  • Zefektívnenie práce expertov v oblasti daktyloskopie
 • Inžinierske štúdium na ÚIM FEI STU
  • Diplomová práca: Automatizované spracovanie charakteristických vlastností odtlačkov prstov, školiteľ: Ing. Alexander Hambalík, PhD.
 • Bakalárske štúdium na ÚIM FEI STU
  • Bakalárska práca: Rozpoznávanie a spracovanie odtlačkov prstov pomocou informačných technológií, školiteľ: Ing. Alexander Hambalík, PhD.