Ing. Štefan Balogh, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:SI
E-mail:stefan.balogh [at] stuba.sk
Telefón:+421 (2) 60 291 822
Klapka:822
Miestnosť:C-707
Konzultačné hodiny:

Po dohode mailom


Pedagogika
Publikácie
Výskum

Predmety: Úvod do počítačovej bazpečnosti (Introduction to computer security ), Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe (Practical Information Security ), Analýza kódu (Code Analysis). Počitačová Kriminalita (Computer crimes )
Vedúci bakalárskych a diplomových záverečných prác.
Príležitostný vedúci tímových projektov.

malware detection, semantic knowledge in security domain, sharing knowlwdge, machine learning in security domain, detection systems

O mne

od 2007: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia.

2014: PhD titul Faculty of Electrical Engineering and Information Technology