Mgr. Zuzana Šedová

Pozícia:Administratívny pracovník
Oddelenie:OO
E-mail:zuzana.sedova@stuba.sk
Klapka:383
Miestnosť:A-416