Prednáška profesora Pykacza

V stredu 15.5.2019 sa na našom ústave uskutočnila prednáška profesora Jarosława Pykacza z Gdanskej univerzity. V rámci svojho dvojmesačného výskumného pobytu u nás predniesol príspevok s názvom ,,Bergen equilibrium – the forgotten notion of game theory,,.  Na zaujímavú prednášku prišli okrem zamestnancov našej fakulty aj kolegovia zo Stavebnej fakulty STU. Prof. Pykacz, ako dlhoročný spolupracovník Oddelenia matematiky ÚIM, navštevuje naše pracovisko pravidelne, a preto je pravdepodobné, že opäť budeme môcť zažiť rovnako inšpirujúcu prednášku.