Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2024

Prezentácie priebežných výsledkov z diplomových a bakalárskych prác sa uskutočnia:

DP1

Pondelok 22.1.2024. Podrobný rozpis komisií DP1 nájdete tu. Všetky komisie začínajú 9:00.

Príďte v dostatočnom predstihu, aby ste si pred začatím prezentácií nahrali svoje prezentácie (ideálne vo formáte PDF) do dostupného počítača, ktorý bude použitý na prehrávanie prezentácií.

BP1

Pondelok – utorok, 29.1.2024 – 30.1.2024. Podrobný rozpis komisií BP1 nájdete tu.  Všetky komisie začínajú 9:00.

Príďte v dostatočnom predstihu, aby ste si pred začatím prezentácií nahrali svoje prezentácie (ideálne vo formáte PDF) do dostupného počítača, ktorý bude použitý na prehrávanie prezentácií.

 

Prezentácia DP1 / BP1 má mať  max. 7 minút a musí obsahovať tieto body:

1. Predstavenie témy, na ktorej pracujete.

2. Úlohy, ktorými sa v záverečnej práci zaoberáte.

3. Doterajšie výsledky práce.

4. Ďalší postup, ktorý plánuje vo svojej záverečnej práci v nasledujúcom semestri .