Profesor Martin Drozda

V stredu 31. augusta vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová nových profesorov a profesorky. Medzi 22 pozvanými účastníkmi bol aj riaditeľ nášho ústavu Dr. rer. nat. Martin Drozda.

Video z vymenovania nájdete na stránke TASR (konkrétne 4:34 min)

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl

Peter Babinčák, všeobecná a experimentálna psychológia,

Radovan Bačík, manažment,

Lucia Bednárová, obchod a marketing,

Hana Drahovská, molekulárna biológia,

Martin Drozda, informatika,

Ladislav Főző, doprava,

Andrea Gállová, sociálna práca,

Peter Ihnát, chirurgia,

Marek Kočiško, výrobné technológie,

Peter Koděra, ložisková geológia,

Stanislav Kucbel, pestovanie lesa,

Martin Kusý, materiály,

Marián Masár, analytická chémia,

Katarína Maťašová, pediatria,

Peter Mesároš, stavebníctvo,

Zuzana Murčinková, aplikovaná mechanika,

Branislav Olah, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií,

Renáta Pakšiová, účtovníctvo,

Peter Pisár, verejná ekonomika a služby,

Alena Sičáková, stavebníctvo,

Martin Sisol, získavanie a spracovanie zemských zdrojov,

Milan Smetana, teoretická elektrotechnika.

 

Zdroj: TASR

Foto: Nový čas