Slovenský finančný trh a INOVÁCIE 2021 (seminár)

Milé študentky, milí študenti, kolegyne a kolegovia,

Národná banka Slovenska Vás pozýva na online seminár s názvom Slovenský finančný trh a INOVÁCIE 2021, ktorý sa uskutoční vo štvrtok  20.5.2021 od 13.00. Seminár je bezplatný, dostupný pre širokú verejnosť a registračný formulár nájdete na stránke NBS, ako aj iné dôležité informácie k nemu.

 

Zdroj: NBS