Trendy vo vývoji mobilných aplikácií pre ekosystém Apple zariadení (prednáška)

Prednášajúci:  Boris Kolozsi (Sygic)

Kedy a kde: 29. 11. 2023 (streda) od 10:00 v AB150

Názov prednášky: Trendy vo vývoji mobilných aplikácií pre ekosystém Apple zariadení

  • Jazyk Swift – hybridný jazyk umožňujúci imperatívne aj deklaratívne programovanie.
  • SwiftUI – deklaratívna tvorba UI.
  • SwiftUI + Combine – kompletný prechod k deklaratívnemu programovaniu. Prehľadnejšie spracovanie asynchrónnych volaní a zmena dátového modelu v čase pomocou reaktívneho programovania.
  • Cieľom prednášky je priblížiť rozdiely medzi deklaratívnym a imperatívnym prístupom k programovaniu, a prakticky na reálnom príklade priblížiť ako nové frameworky SwiftUI a Combine umožňujú vytvoriť mobilnú aplikáciu úplne deklaratívne.

O firme: Sygic