UPB-zadanie-4

Zadanie 4: Dokončenie aplikácie

Cieľom zadania je dokončiť webovú aplikáciu podľa špecifikácie uvedenej v AISe. Jadrom zadania je dôraz na bezpečné spracovávanie používateľského vstupu.

Úlohy:

1. Rozšírte databázový model podľa zadania.

2. Implementujte všetky funkcionality, ktoré musí spĺňať aplikácia podľa zadania (napr.zobrazovanie stavu účtu, preposielanie zabezpečenej faktúry a pod.).

3. V rámci webovej aplikácie implementujte aj vyhľadávacie pole, ktoré môže používať prihlásený používateľ (čo sa bude vyhľadávať závisí od konkrétneho zadania).

4. V dokumentácii popíšte akým spôsobom sa vaša aplikácia používa + uveďte port na ktorom beží.

Deadline: 20.11. 13:00