Zadanie č.1

Prvou časťou zadania je vytvoriť vlastnú sieť vo fakultnom cloude  a počítače, ktoré budú vami spravované. Je potrebné vytvoriť PC s rôznymi operačnými systémami pre testovanie rôznych prostredí (min. 5). Odporúčame napr. nasledovnú konfiguráciu:

  • Windows server (2012,2008)
  • Linux servery s rôznymi populárnymi distribúciami ako napr. Ubuntu, Debian, CentOS alebo OpenSUSE.
  • Pre potreby ďalších zadaní je nutné mať vytvorené jedno PC s 64-bit Debian OS.

Druhou časťou zadania je zabezpečenie vlastnej  siete s počítačmi a servermi, ktoré sú  vami spravované. Pre vytvorenú infraštruktúru je potrebné vytvoriť spoločný gateway na ktorom bude sieťový firewall a Intrusion Detection System (IDS) na ochranu pred sieťovými útokmi. Na to môžete použiť open source verzie systémov SNORT, SURICATA , ZEEK (BRO NETWORK),  alebo SQUIL. 

Výstup: dokumentácia riešenia odovzdaná v AISe, prezentácia riešenia na cvičení (prezentácia musí byť taktiež odovzdaná v informačnom systéme)

Deadline: 9.3.2020 15:00

Bonus:

Implementácia web aplikačného firewallu, alebo iného pokročilejšieho riešenia pre ochranu pred sieťovými útokmi a otestovanie ich účinnosti.