Dátum

24 apríla, 2019

Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 1

VÚB Ambasádor je projekt, v rámci ktorého naša fakulta oceňuje formou mimoriadnych štipendií študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia za vynikajúce študijné výsledky v predmete Matematika 1. Slávnostné odovzdanie týchto štipendií sa na pozvanie Nadácie VÚB konalo 11. 4. 2019 v priestoroch VÚB na Mlynských Nivách. Dúfame, že tieto štipendiá pomôžu pri rozvoji matematických a kreatívnych...