Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 1

VÚB Ambasádor je projekt, v rámci ktorého naša fakulta oceňuje formou mimoriadnych štipendií študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia za vynikajúce študijné výsledky v predmete Matematika 1. Slávnostné odovzdanie týchto štipendií sa na pozvanie Nadácie VÚB konalo 11. 4. 2019 v priestoroch VÚB na Mlynských Nivách. Dúfame, že tieto štipendiá pomôžu pri rozvoji matematických a kreatívnych schopností našich študentov.

Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB, a.s. v mene VÚB Nadácie a Roberto Vercelli, zástupca generálneho riaditeľa,  za VÚB banku a Miloš Oravec, dekan FEI STU, odovzdávali štipendiá šiestim najlepším študentom, pričom najlepší študent získal mimoriadne štipendium vo výške 1000 € a ostatných päť študentov získalo mimoriadne štipendium vo výške 300 €.

Ocenení študenti: Jakub Mikluš (best of the class), Peter Andrejko, Michal Petkáč, Tomáš Singhofer, Katarína Stasová a Ivan Pančiak.

Gratulujeme!

Po slávnostnej ceremónií mali zástupcovia FEI STU a študenti možnosť diskutovať s členmi predstavenstva VÚB a opýtať sa ich na to, čo ich zaujíma o banke a IT. Peter Novák, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku prevádzka a IT, predstavil koncept fungovania IT vo VÚB.

Už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať pri príležitosti oceňovania študentov za vynikajúce študijné výsledky v predmete Matematika 2.

Ďakujeme Nadácii VÚB za finančnú podporu týchto štipendií.