Dátum

11 júna, 2019

Prijímacie pohovory na inžinierske štúdium

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium na akademický rok 2019/2020 Bližšie informácie nájdete na http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502 Prijímacie konanie prebieha podľa http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3462 podmienok stanovených na fakultnej úrovni. V rámci prijímacieho konania uchádzač odpovedá na otázky zo všeobecnej informatiky a zvolenej špecializácie na prvom mieste podľa zverejneného okruhu otázok (uchádzači dostanú otázky poštou). Na základe výsledkov prijímacieho konania budú...