Dátum

15 októbra, 2019

Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 2

V rámci projektu VÚB ambasádor, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB, sme odovzdávali štipendiá za vynikajúce študijné výsledky na predmete Matematika 2. Na získanie štipendia bolo potrebných aspoň 98 zo 100 možných bodov. Gratulujeme oceneným študentom! Odovzdávanie ocenení prebehlo 15.10.2019 na pôde FEI STU za prítomnosti Roberta Vercelliho, zástupcu generálneho riaditeľa VÚB, prof. Dr. Ing. Miloša...