Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 2

V rámci projektu VÚB ambasádor, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB, sme odovzdávali štipendiá za vynikajúce študijné výsledky na predmete Matematika 2. Na získanie štipendia bolo potrebných aspoň 98 zo 100 možných bodov. Gratulujeme oceneným študentom!

Odovzdávanie ocenení prebehlo 15.10.2019 na pôde FEI STU za prítomnosti Roberta Vercelliho, zástupcu generálneho riaditeľa VÚB, prof. Dr. Ing. Miloša Oravca, dekana FEI STU, a zástupcov Nadácie VÚB. Po odovzdaní ocenení sa uskutočnilo neformálne stretnutie zástupcov Nadácie VÚB s ocenenými študentmi v priestoroch B-klubu. Stretnutia sa taktiež zúčastnili študenti, ktorí sa aktívne zúčastňujú na výskumných aktivitách v rámci projektu VÚB ambasádor.