Deň otvorených dverí na ÚIM FEI STU

V stredu 23. októbra sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky, a taktiež na našom Ústave informatiky a matematiky, opäť uskutoční Deň otvorených dverí (DOD), kde budú mať záujemcovia o štúdium možnosť spoznať jednotlivé študijné programy.

Študijný program Aplikovaná informatika bude mať svoju prezentáciu v posluchárni BC 300 v čase od 10:15 do 11:15.

Viac informácií o študijnom programe Aplikovaná informatika a o DOD nájdete na na stránke fakulty ⇒ TU