Šifrovanie v bežnom živote

Vysvetliť a pochopiť vedecké a výskumné termíny nie je vždy jednoduché. Preto existujú prednášky pre laickú verejnosť, počas ktorých vedci a vedkyne sa snažia priblížiť obyčajným ľudom svoju prácu a jej výsledky.

Jedna takáto prednáška prebehla 30. septembra v Satori Stage v rámci prednáškového cyklu Vedatour. Na tejto prednáške jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj náš kolega Tomáš Fabšič, ktorý sa snažil prítomným divákom priblížiť šifrovanie, kvantový počítač a jeho problémy.