Dátum

30 októbra, 2019

Šifrovanie v bežnom živote

Vysvetliť a pochopiť vedecké a výskumné termíny nie je vždy jednoduché. Preto existujú prednášky pre laickú verejnosť, počas ktorých vedci a vedkyne sa snažia priblížiť obyčajným ľudom svoju prácu a jej výsledky. Jedna takáto prednáška prebehla 30. septembra v Satori Stage v rámci prednáškového cyklu Vedatour. Na tejto prednáške jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj...