Dátum

14 januára, 2020

Prezentácie tímových projektov – Rozpis komisií

Prezentácie tímových projektov v akademickom roku 2019/20 sa uskutočnia v pondelok 27.1.2020 v miestnostiach AB 150 a BC 300. Študenti sa musia dostaviť do miestností pred 9.00, aby si pripravili prezentácie. Prezentovať sa začína o 9.00 a každá prezentácia má trvať 10-15 min. Obsahom prezentácie má byť zhrnutie vykonanej práce, jej prínosy a plán na...