Prezentácie tímových projektov – Rozpis komisií

Prezentácie tímových projektov v akademickom roku 2019/20 sa uskutočnia v pondelok 27.1.2020 v miestnostiach AB 150 a BC 300.

Študenti sa musia dostaviť do miestností pred 9.00, aby si pripravili prezentácie.

Prezentovať sa začína o 9.00 a každá prezentácia má trvať 10-15 min.

Obsahom prezentácie má byť zhrnutie vykonanej práce, jej prínosy a plán na nasledujúci semester.

Hodnotenie práce bude vykonávať pedagogický vedúci spolu s komisiou.

 

Miestnosť AB 150

Komisia: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD., RNDr. Karla Čipková, PhD., Ing. Štefan Balogh, PhD.,  Ing. Marian Vojs, PhD., Ing. Vladislav Novák 

9:00     Systém pre zdieľanie  sémantických dát v bezpečnostnej doméne

9:20      Aktualizácia aplikácie ParanoYa, určenej na štatistické testovanie pseudonahodných postupností

9:40      Slovník pre spracovanie prirodzeného jazyka

10:00    Informačný systém umožňujúci automatizované pripojenie IoT zariadení do sieti

10:20    Informačný systém umožňujúci zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení

10:40    SQRT v rôznych kontextoch

11:00    Vývoj edukačných hier “Impérium kremíka” technológiou VR

11:20    Online aplikácia pre modelovanie blokových schém

11:40    Využitie trenažéru na virtuálne cestovanie

 

Miestnosť BC 300

Komisia: Ing. Ondrej Gallo, PhD., Ing. Stanislav Marček, PhD., Ing. Radoslav Vargic, PhD., Ing. Juraj Mažári, Ing. Milan Mladoniczky

9:00      Web ÚIM

9:20      Procesne riadený systém pre HR

9:40      Procesne riadený manažment úloh

10:00    Procesne riadený ekonomický systém

10:20    Procesne riadený systém skladového hospodárstva

10:40    Procesne riadený rezervačný systém

11:00    Meteogroup

11:20    Detekcia voľných parkovacích miest

11:40    Telerealita – kamerový systém pre prenos všesmerového 3D videa