Medzinárodná spolupráca u nás pokračuje aj v roku 2020

Tím z nášho Ústavu informatiky a matematiky absolvoval v januári návštevu tímu Dr. Christiana Colomba na University of Malta. Návšteva bola súčasťou práce na projekte NATO SPS G5448 "Secure Communication in the Quantum Era", ktorý vedie profesor Otokar Grošek, a do ktorého sú okrem FEI STU zapojene aj Florida Atlantic University (USA), Universidad Rey Juan Carlos (Španielsko) a University of Malta. Cieľom projektu je vyvinúť protokol na skupinovú výmenu šifrovacieho kľúča, ktorý bude odolný aj voči útokom pomocou kvantového počítača. Úlohou nášho tímu na Malte bolo oboznamiť sa so špecialnou vývojovou doskou SEcube, na ktorej bude čast protokolu implementovaná. Tím ÚIM FEI STU pozostaval zo zamestnancov Ondreja Galla, Viliama Hromadu a Tomaša Fabšiča a jeho súčasťou bol aj student piateho ročníka Peter Malo, ktorý sa venuje implementácii spomínaného protokolu v rámci svojej diplomovej práce. Tím ÚIM FEI STU sa na Malte oboznámil s vývojovou doskou SEcube a podnikol prvé kroky k implementácii časti vyvíjaného protokolu na tejto doske. Náš tím si priniesol jeden exemplár dosky so sebou na Slovensko a tak môže pokračovať v implementácii protokolu na domácej pôde.