Úspešný rok 2019 na ÚIM v podaní obhájených dizertačných prác

Rok 2019 priniesol na našom Ústave informatiky a matematiky štytoch nových doktorov.

17. januára začal úspešnú sériu Ing. Dominik Sopiak, ktorý obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho pod vedením prof. Dr. Ing. Miloša Oravca. Hneď na druhý deň predstúpil pred dizertačnú komisiu Ing. Juraj Varga. Pod dohľadom svojho školiteľa prof. Ing. Pavla Zajaca, PhD. obhájil svoju prácu s názvom Odhaľovanie malvéru v OS Android. Prvý júlový deň sa doktorom stal aj Ing. Maroš Čavojský, ktorý obhájil svoju prácu s názvom Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa pod vedením Dr. rer. nat. Martina Drozdu. A posledným doktorom v roku 2019 sa 26.augusta stal Ing. Igor Kazlov. Jeho dizertačná práca s názvom Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami pod vedením prof. RNDr. Gabriela Juhása, PhD. vzbudila veľkú diskusiu medzi prítomnou komisiou a divákmi.

 

Všetkým doktorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechom v ďalšej kariére.