Dátum

26 marca, 2020

Výučba aplikovanej informatiky pokračuje online

Pre pandémiu koronavírusu bola prezenčná výučba aplikovanej informatiky na ÚIM prerušená a nahradená online výučbou. Takáto výučba prináša nové výzvy, zvýšené nároky na hardvérovú podporu, ako aj na používanie rôznych softvérových riešení. Na online výučbu využívame najmä nasledujúce nástroje: GSuite od Google, najmä Google Meet pre video-konferencie, Google Formuláre pre spätnú väzbu od študentov a...