Výučba aplikovanej informatiky pokračuje online

Pre pandémiu koronavírusu bola prezenčná výučba aplikovanej informatiky na ÚIM prerušená a nahradená online výučbou. Takáto výučba prináša nové výzvy, zvýšené nároky na hardvérovú podporu, ako aj na používanie rôznych softvérových riešení.

Na online výučbu využívame najmä nasledujúce nástroje:

  • GSuite od Google, najmä Google Meet pre video-konferencie, Google Formuláre pre spätnú väzbu od študentov a Google Disk pre výmenu a archiváciu dokumentov.
  • Discord pre virtuálne učebne, pričom tento nástroj bol pôvodne navrhnutý pre online hry, avšak umožňuje nielen audio-konferencie, ale aj zdieľanie obrazovky, čo je možné využiť v množstve bežných prípadov, ako napr. live code review.
  • OBS pre nahrávanie a streamovanie prednášok.
  • Twitch pre live streamovanie prednášok, pričom niektoré z našich prednášok boli najsledovanejšie live streamy na Slovensku. Twitch je hráčska platforma, ktorá sa dá využiť aj pre vzdelávacie účely.

Pomocou týchto nástrojov je realizovaná online výučba predmetov, ako aj konzultácie diplomových a bakalárskych záverečných prác. Vzhľadom na situáciu nebude potrebné odovzdať záverečné práce vo vytlačenej podobe, ale len v elektronickej, čo taktiež prispeje (aj keď len malým dielom) k ochrane životného prostredia.

Online výučba bude pokračovať až do odvolania, pričom dúfame, že aj po ústupe pandémie koronavírusu budú nástroje pre online výučbu naďalej využívané v rámci mnohých predmetov aj v nasledujúcich semesteroch.

Prednáškové, ako aj skúškové obdobie, pokračujú podľa pôvodného harmonogramu štúdia, momentálne teda z dôvodu pandémie koronavírusu nepredpokladáme žiadne predĺženie trvania semestra.

Screenshot zobrazuje nasadenie nástroja Discord pri výučbe predmetu Objektovo-orientované programovanie, ktorý je súčasťou 2. ročníka bakalárskeho štúdia.