Hľadáme práve Teba! Research, science & fun…

Doktoradské štúdium v aplikovanej informatike? – Určite áno!

A prečo áno? – Pretože hľadáme práve Teba, cieľavedomú a kreatívnu osobnosť, ktorá má chuť dokázať niečo ako Ada Lovelace (obr.), anglická matematička a prvá programátorka na svete.

Ponúkame Ti zaujímavé témy:

 • Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze (prof. Grošek)
 • Aplikácie postkvantovej kryptografie (prof. Zajac)
 • Dedenie a rozhrania v procesne orientovaných jazykoch (prof. Juhás)
 • Formalizmus pre správu inštancií procesov na báze Petriho sietí (prof. Juhás)
 • Metódy a techniky pre testovanie aplikácií pri vývoji software (doc. Vojvoda)
 • Metódy strojového učenia a deep learning techniky pre detekciu anomálií a neštandardného správania (Dr. Drozda)
 • Návrh nových metód rozpoznávania tvárí v biometrii (prof. Oravec)
 • Návrh nových metód rozpoznávania vzorov v biometrii a medicínskej diagnostike (prof. Oravec)
 • Spracovanie šifrovanej korešpondencie z českých a slovenských archívov (prof. Zajac)
 • Veľké dáta: hľadanie, triedenie a analýza (Dr. Drozda)
 • Využitie metód umelej inteligencie vo finančnom sektore (prof. Oravec)
 • Znalostná báza a rozhodovacie pravidlá v procesne orientovaných systémoch (prof. Juhás)

Zaujala Ťa niektorá z tém? Kontaktuj vedúceho a zisti o nej viac.

Termín podania prihlášky máš do 31. 5. 2020.

Viac informácií o prijímacom konaní nájdeš na stránkach fakulty.

Are you ready for a challenge?