Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Vieš, že výška vlny sa dá modelovať pomocou Rayleigovho rozdelenia? Návrh počítačových hier je jednou z najzaujímavejších oblastí informatiky, ktorá sa ale nezaobíde bez znalosti fyzikálneho modelovania. Game engine musí byť nielen rýchly, ale aj vierohodný tak, aby sa vlna správala ako vlna. A preto pripravujeme nový výberový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách, kde sa naučíš ako modelovať zrážky, explózie a deformácie tak, aby Tvoja počítačová hra vyzerala naozaj realisticky. Ďalšie výberové predmety, pre ktoré sa počas štúdia môžeš rozhodnúť, sú napr. Analýza kódu (pokročilé techniky exploitovania, disassembling a podobné metódy reverzného inžinierstva) a Teória kódovania (detekčné samoopravné a cyklické kódy). Okrem výberových predmetov, ktoré ponúka Ústav informatiky a matematiky, sa tiež môžeš rozhodnúť pre predmety, ktoré ponúkajú iné ústavy, pričom naším cieľom je naďalej rozširovať ich ponuku.

Pred začiatkom štúdia si zvolíš jednu z našich domén, ktorá Ťa zaujala viac.  Každá doména ma svoje špecifické predmety:

  • Bezpečnosť informačných systémov (BIS): Máš záujem o šifry, šifrátory, sieťovú bezpečnosť, praktické aspekty bezpečnosti informačných systémov alebo postkvantovú kryptografiu? V tejto aplikačnej doméne absolvuješ Základy kryptografie, Úvod do počítačovej bezpečnosti, Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe, Šifrovanie v komunikačných sieťach a Návrh a kryptoanalýza šifier. Tieto predmety učí najsilnejší tím na Slovensku, ktorý navrhuje riešenia aj pre NATO.
  • Modelovanie a simulácia udalostných systémov (MSUS): Zaujíma Ťa návrh komplexných webových služieb, ktoré vyžadujú modelovanie a analýzu? Chceš sa zlepšiť v oblasti mobilných výpočtov (mobile computing) a distribuovaných systémov? V tejto aplikačnej doméne Ťa čakajú predmety ako Modelovanie a simulácia udalostných systémov, Reprezentácia a získavanie znalostí, Paralelné programovanie a distribuované systémy, Mobilné výpočty a Architektúra softvérových systémov.

Inžiniersky študijný program Aplikovaná informatika je komplexný študijný program, ktorý pokrýva najžiadanejšie oblasti informatiky. V rámci inžinierskeho štúdia určite oceníš predmety ako Strojové učenie a neurónové siete, Logika, Biometria, Algoritmy a dátové štruktúry a Automaty a formálne jazyky. Našim cieľom je ponúknuť informatické vzdelanie, ktoré Ti zaručí dlhodobú výhodu na trhu práce tak, aby si vedel špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle moderné softvérové aplikácie pre štandardné a aj špecializované počítačové prostriedky, rozširovať funkcionalitu moderných systémov informačných technológií, vyvíjať, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie vo vybranej aplikačnej oblasti.

Chcel by si sa lepšie zorientovať v ponúkaných predmetoch? Informácie o predmetoch nájdeš v Študijných plánoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2020 – 2021 (od str. 156). Tento dokument upresňuje povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré sú súčasťou jednotlivých aplikačných domén, a taktiež obsahuje krátky popis jednotlivých predmetov.

Zaujíma Ťa návrh mobilných aplikácií a hier? Určite Ťa potom zaujme naša spolupráca s programom Butterfly effect. Prečítaj si, čo o účasti v programe hovoria naši študenti: Prvé dojmy z Butterfly effect, Prvý mesiac v Butterfly effect.

Počas inžinierskeho štúdia môžeš absolvovať výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+. Naša fakulta spolupracuje s univerzitami ako RWTH Aachen, Technische Universität München, Ruhr-Universität Bochum, Katholieke Universiteit Leuven, Politecnico di Milano, Universitat Politècnica de Catalunya, Norwegian University of Science and Technology, Talinn University of Technology a mnohými ďalšími, úplný zoznam našich partnerov je na stránkach medzinárodnej spolupráce. Program Erasmus+ ponúka jedinečnú možnosť študovať jeden semester v zahraničí, porovnať kvalitu Tvojho štúdia so štúdium na zahraničnej univerzite, ako aj možnosť spoznať študentov informatiky v inej krajine.

V priestoroch fakulty sa tiež nachádza plaváreň, sauna, lezecká stena, posilňovňa, telocvične a strelecký klub s výbavou, čo ocení každý športovec.

Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2020. Viac informácií o prijímacom konaní nájdeš na stránkach fakulty.

Prijímacia skúška bude písomná. O spôsobe vykonania prijímacej skúšky v súvislosti s pandémiou koronavírusu Ťa budeme informovať, akonáhle bude známe stanovisko zodpovedných orgánov. Okruh otázok na prijímaciu skúšku určuje rozsah znalostí potrebných na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Zaujal Ťa inžiniersky študijný program Aplikovaná informatika? Zaujal Ťa profil absolventa? Máš otázky? Pošli nám email alebo zavolaj.

Are you ready for a challenge?