Prvé dojmy z Butterfly effect

Spýtali sme sa našich študentov, Vanesy Andicsovej, Jana Alexyho a Jozefa Kučeráka, aké sú ich prvé dojmy z programu Butterfly effect (BE).

1. Otázka: Aké sú vaše prvé dojmy z BE?

JK: Moje prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Milo ma prekvapilo, že nás do tímov zaradili podľa osobnostných vlastností, vďaka čomu sme v tíme ľudia s podobnými povahami a panuje medzi nami príjemná atmosféra.

JA: Prvý dojem bol super už len kvôli prístupu mentorov. Všetci sú to mladí ľudia, ktorí sa pohybujú v IT oblasti a teda sú „naša krvná skupina”. BE je pomerne časovo náročný program, a preto je potrebné si usporiadať život tak, aby sme sa vedeli venovať BE poctivo. Týždenne to totiž zaberie aj 20 hodín, čo je ako mať part-time job.

VA: Páči sa mi zloženie tímov, prvé workshopy, priestory aj naši LabMasteri. Celá komunita okolo tohto programu, či už sú to účastníci, mentori alebo absolventi, sú veľmi pozitívni, motivovaní a kreatívni ľudia, takže atmosféra na všetkých stretnutiach je veľmi príjemná.

2. Otázka: Líši sa práca v tíme BE od práce na tímovom projekte na FEI?

JK: Práca v tíme BE je takmer úplne odlišná. V škole je absolvovanie tímového projektu povinné. Na tímovom projekte máme svojho vedúceho, ktorý nás usmerňuje a hodnotí náš postup. Našou úlohou je splniť jeho zadanie a rozdelenie úloh. V BE je situácia odlišná hlavne preto, lebo všetci ľudia, ktorí sú tam, sa tam prihlásili z vlastnej vôle a s cieľom niečo dosiahnuť. Každý v tíme má iné postavenie a inú rolu, napríklad dizajnér, leader alebo developer. Stretávame sa oveľa častejšie a vedúci nám nehovoria, čo máme spraviť, ale snažia sa nás motivovať, aby sme my sami prichádzali s čo najviac nápadmi. Nie sme tam preto, aby sme plnili zadanie, ale preto, aby sme prišli s návrhmi, čo sa dá vylepšiť, aké môžu vzniknúť problémy, či je to pre verejnosť potrebné a pod. A tiež počas programu budeme mať možnosť poradiť sa s odborníkmi na psychológiu, aby sme v prípade problému v tíme vedeli zvoliť najvhodnejšie riešenie.

JA: Minimálne je rozdiel v tom, ako ľudia k tomu pristupujú. V BE všetci chceme robiť to, čo robíme a sme tam dobrovoľne s cieľom zdokonaliť svoje „skills”. Ďalší podstatný rozdiel je v tom, že v BE ma každý má svoju rolu. V škole všetci robili všetko, čo občas spôsobovalo zmätok v tíme.

VA: Tímová práca je najmä odlišná v tom, že máme v BE rôzne role. V škole sme si v tíme všetci rovní a nikto nemá rozhodujúci hlas v prípade, že sa členovia tímu nevedia zhodnúť. V BE má každý pridelené svoje práva a povinnosti. Snažíme sa o všetkom rozhodovať spoločne, ale zároveň berieme do úvahy, že každý z nás je „expertom” v inej oblasti. Práve táto rôznorodosť jednotlivých členov je to, čo vytvára správnu chémiu v tíme.

 

3. Otázka: Myslíte si, že štúdium u nás Vám pomáha vo vývojárskom procese v tímoch BE, alebo opačne, že Vám BE pomôže vo Vašom štúdiu na FEI?

JK: Škola ma v prvom rade naučila myslieť analyticky. Tým, že naše štúdium sa nezameriava iba na programovanie, ale aj na všeobecnú logiku a riešenie problémov z rôznych oblastí, zisťujem v čom som dobrý a v čom zlý a na čom mám pracovať. Myslím si, že škola zo mňa nespraví dobrého programátora, ale vďaka škole sa ním raz dokážem stať. Určite mi štúdium pomohlo, hlavne preto, že v programe BE som na základe svojich študijných výsledkov, pretože sám bez školy by som nemal motiváciu sa vypracovať na programátora a nevedel by som, čo všetko treba vedieť. Ale či mi BE pomôže aj v štúdiu, zistím až neskôr.

JA: Určite sa škola a BE dobre dopĺňajú. Skúsenosti zo školy určite v BE využijem a naopak. Už teraz viem, že keby som BE absolvoval tak o 4 roky skôr, moje štúdium mohlo byť oveľa ľahšie. Najmä preto, že BE kladie dôraz na prípravu, manažment času a podobné „zlepšováky”.

VA: Momentálne sme len vo fáze plánovania, ale už teraz viem, že spôsob výučby na FEI bude  pre nás veľkou výhodou. Sme zvyknutí pracovať v tíme, dodržiavať termíny, prispôsobiť sa zmenám, myslieť analyticky a rýchlo sa učiť nové veci alebo doteraz neznáme technológie a jazyky. BE mi už asi pri mojom štúdiu nepomôže, ale verím, že mladší účastníkom dá veľmi veľa. Získajú iný pohľad na celý proces vývoja produktu, nakoľko v škole zasahujeme vlastne len do procesu implementácie. Veľký prínos je zážitok z časti plánovania produktu.

4. Otázka: Aký prínos očakávate od BE pre Vašu profesijnú budúcnosť?

JK: Ponuku na BE som prijal hlavne preto, aby mi absolvovanie kurzu otvorilo cestu na trh práce. Chcel som vidieť na sebe, či mi dobré výsledky počas štúdia pomôžu k tomu, aby som v praxi niečo reálne dokázal. Verím, že sa tento program podarí aj vďaka našej fakulte propagovať, a že noví študenti budú vidieť, že sa dá u nás študovať niečo, čo neskôr aj dokážu využiť.

JA: Očakávam, alebo skôr dúfam, že sa mi po BE podarí zamestnať v nejakom hernom štúdiu a mohol by som sa aj naďalej venovať tomu, čo ma baví a sprevádza v podstate celý môj život a to sú hry. Určite BE pridá na hodnote človeka na trhu. Na BE získame polročnú prax doplnenú o polroka vzdelávania od mentorov priamo z praxe, čo je geniálny koncept.

VA: Od BE čakám, že ma posunie nielen profesijne ale aj osobnostne. Súčasťou programu sú aj osobné „coaching-y”, kde nás učia, ako byť lídrom tímu ľudia z praxe. Verím, že po absolvovaní BE sa mi podarí získať zamestnanie, ktoré mi umožní ďalej sa vzdelávať, posúvať sa vpred rozvíjať moju kreativitu. Rada robím veci na 120% a už teraz viem, že sa to dá, ak človek pracuje v príjemnom a inšpiratívnom prostredí.

 

Foto z butterflyeffect.sk