Aplikovaná informatika a historické vedy

O tom, že Aplikovaná informatika je praktická aj pre historické vedy sa mohli presvedčiť účastníci konferencie, ktorá sa v decembri uskutočnila na Stanford Libraries v Kalifornii. Druhý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Fantastic Futures 2019 bol zameraný na inovácie pre knižnice, archívy a múzeá, ktoré pre tieto inštitúcie prináša Aplikovaná informatika. Cieľom bolo priniesť nové technické možnosti a riešenia pre potreby archivácie v múzeách alebo knižniciach. Aktívnu účasť na konferencii mal aj náš Ústav informatiky a matematiky zastúpený našou doktorandkou Ing. Zuzanou Bukovčikovou, ktorá bola na konferenciu pozvaná na základe svojej doterajšej práce v oblasti biometrie a strojového učenia. Predniesla príspevok s názvom Face detection algorithm for newspapers, ktorým priblížila prítomným poslucháčom najnovšie poznatky vo výskume rozpoznávania tvárí na historických fotografiách z druhej polovici 19.storočia po obdobie 2.sv. vojny.

Viac o konferencii nájdete na oficiálnej stránke Stanford Libraries.