Výber domény

Milá študentka, milý študent druhého ročníka bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky (API)!

Zatiaľ Ti v AISe svieti nápis „FEI B-API den“. Ten musíš teraz rozšíriť o niekoľko písmeniek , ktoré označia tvoje nové smerovanie, a až potom môžeš doštudovať svoje bakalárske štúdium a začať si písať pred menom skratku Bc. Jednoduchšie povedané, musíš si zvoliť svoju špecializáciu či zameranie, ktoré v rámci API nazývame doména. Stojíš tak pred dôležitou voľbou, ktorá ovplyvní Tvoje štúdium na najbližší rok na bakalárskom štúdiu, a možno aj tvoje ďalšie kroky v živote.

Prečo máme domény?

Okrem všeobecných vedomostí, ktoré si mal doteraz možnosť získať, Ti chceme poskytnúť možnosť špecializácie.  Získaš tým extra vedomosti v oblasti, ktorá je špecifická na trhu práce nad rámec „bežného“ IT-čkára. Zvolením domény si vyberáš aj povinne voliteľné predmety pre 3. ročník bakalárskeho štúdia.

Aké domény sú na API na výber?

  • BIS (Bezpečnosť informačných systémov)
  • MSUS (Modelovanie a simulácia udalostných systémov).

Čo obsahuje doména BIS?

BIS je o bezpečnosti. Fascinujú Ťa tajné písma, kódy, šifry? Máš obavu z počítačových vírusov, chceš im preto lepšie rozumieť a vedieť sa im ubrániť? Alebo Ťa láka etický hacking a cracking? Bez bezpečnosti by nefungovala žiadna moderná infraštruktúra. Od každodenného surfovania po internete až po rozsiahle elektronické obchody, každá komunikácia musí byť zabezpečená pred neželanými útočníkmi. Oblasť bezpečnosti je veľmi dynamická a neustále si vyžaduje množstvo vzdelaných pracovníkov. Aj keď sa rozhodneš nepracovať ako bezpečnostný analytik alebo manažér bezpečnosti, bezpečnostné postupy a naučené vedomosti využiješ aj pri bežnom vývoji aplikácií.

Čo obsahuje doména MSUS?

Zaujíma Ťa vývoj a návrh webov, webových aplikácií, frontend alebo backend? Modelovanie komplexných informačných systémov? To potom doména MSUS je práve pre Teba. Budeš mať možnosť preniknúť do tajov Petriho sietí, Workflow procesov, Event-driven process chains či kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy workflow sietí. Oboznámiš sa s formálnymi metódami, t.j. prostriedkami, ktoré sa používajú pri vývoji softvérových systémov. Naučíš sa implementovať jednoduché systémy v zmysle servisne orientovanej architektúry prostredníctvom web-servisov.

Aké povinne voliteľné predmety čakajú študenta na BISku?

V zimnom semestri Klasické šifry (prehľad šifier z dávnej histórie až cca. po r.1945, trošku tajomna s ľahkou matikou, programovaním, aj s kúskom histórie), v letnom semestri Počítačová kriminalita (exploity, sieťové útoky, forenzná analýza, cracking, …) a Rýchle algoritmy (Obrovské čísla a ešte aj rýchle výpočty s nimi? Tu sa naučíš, ako sa to dá.).

Aké povinne voliteľné predmety čakajú študenta na MSUSe?

V zimnom semestri Webové technológie 1 (HTML, CSS, JavaScript, Angular), v letnom semestri Webové technológie 2 (PHP, Node.js, SOAP, REST API) a Algebrické štruktúry (trochu matiky sa hodí pre Petriho siete: grupy, okruhy, zväzy, …).

Zaujal Ťa aj predmet z druhej domény, než ktorú si si vybral(a)?

Nevadí, len smelo do toho. Jeden predmet v treťom ročníku je výberový. Môžeš ho spraviť v ľubovoľnom semestri. Môže to byť predmet z druhej domény alebo aj úplne mimo študijného programu API. Ak chceš výberových predmetov viac, iniciatíve sa medze nekladú…

Ako súvisí výber domény s výberom bakalárskej práce?

Bakalárska práca je príležitosť individuálne sa vyprofilovať na zvolenom projekte pod vedením vybraného školiteľa. Študenti príslušnej domény majú preferenciu pri výbere práce súvisiacej s ich doménou. Niektoré práce sú vypisané len pre študentov danej domény. Už pri riešení bakalárskej práce, ak máš záujem, sa môžeš zapojiť do riešenia aktuálnych výskumných problémov (napr. BIS študenti sa môžu zapojiť do šifrovania pre NATO). Ak máš zaujímavú vlastnú tému v tvojej zvolenej doméne, ľahšie nájdeš školiteľa, ktorý Ti pomôže túto tému realizovať formou bakalárskej práce.

Dá sa vo zvolenej doméne pokračovať na inžinierskom štúdiu?

Áno, obe domény, BIS i MSUS, majú svoje pokračovania na inžinierskom štúdiu API. Na bakalárskom štúdiu získaš základný prehľad. Predmety na inžinierskom štúdiu sa sústredia na hlbšiu prípravu v zvolenej špecializácii (BIS: moderné šifry a protokoly, bezpečnosť IT z pohľadu praxe, …; MSUS: modelovanie a analýza SW, mobilné výpočty, …).

Zistila si milá študentka či milý študent, že Ťa zaujala druhá doména po bakalárskom štúdiu viac? Uvažuješ nad prestupom na druhú doménu na inžinierskom štúdiu? 

Áno, je to možné! Vedomosti z povinne voliteľných predmetov danej domény z bakalárskeho štúdia sa samozrejme hodia, ale i tak máš šancu úspešne zvládnuť novú doménu! Máme na to aj dôkazy 🙂

 

Jonathan Goad, „Hamlet“ by William Shakespeare, Stratford Festival, Canada, 2015.