Prečo BIS

Prečo BIS

Príbeh BISka začal v r.2000, kedy prof. Grošek vytvoril v rámci odboru Informatika na FEI STU študijný blok s názvom „Bezpečnosť informačných technológií (BIT)“. Predmety špecializácie vtedy zabezpečovalo kvarteto: prof. Grošek, doc. Satko, doc. Nemoga a Ing. Vojvoda. Neskôr, po vzniku FIITky, vytvoril prof.Grošek spolu s kolegami na FEI študijný program Aplikovaná informatika a v rámci neho zameranie BIS – Bezpečnosť informačných systémov.

„Otec“ BISka, prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., vám na úvod prezradí, aká bola jeho cesta ku kryptológii.
Vyštudoval som teóriu pravdepodobnosti a matematickú štatistiku na vtedajšej Prírodovedeckej fakulte. Zaujala ma entropia, ktorej som sa venoval aj v diplomovej práci pod vedením profesora Riečana. Venoval som sa aj teórii čísel, na čom mal zásluhu doc. Ivan Korec, ktorý ma „pobláznil“ s 3n+1 problémom. Keď som nastúpil na STU k akademikovi Schwarzovi, študoval som abstraktnú entropiu a pologrupy. Na Schwarzových „prednáškach pre dospelých“ som sa naučil teóriu kódovania. V r. 1983 sa mi náhodou dostal do rúk časopis Cryptologia. V tom čase to bol jediný časopis o kryptológii. Fascinovalo ma, že sa tam vyskytovalo všetko, čomu som sa dovtedy venoval. Boli to krásne aplikácie, aké som dovtedy nepoznal. Nahovoril som vtedajších kolegov K. Nemogu a Š. Porubského a založili sme náš seminár CRYPTO, ktorý funguje dodnes. Veľký obrat potom nastal, keď som v r. 1989 oponoval diplomovú prácu slečny Pufflerovej, ktorej otec sa venoval šifrovej ochrane informácií na Ministerstve vnútra…
Na BISku Ťa bude učiť tím učiteľov, ktorí majú v oblasti bezpečnosti praktické skúsenosti. Členovia BIS tímu sú členmi významných medzinárodných výskumných tímov (Francúzsko, Nórsko, USA, Španielsko, Malta, Izrael, Nemecko,…), úspešne riešia projekty v rámci NATO (projekt „Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography“ bol označený ako projekt desaťročia v oblasti Kybernetickej obrany NATO). Vďaka týmto projektom sa šikovní študenti dostali na stáže do Nórska, Španielska, Nemecka alebo na Maltu.
Ak si ochotná či ochotný sa aj trochu potrápiť, prípadne aj participovať na zaujímavých projektoch, a nechceš len ľahko získať diplom, radi Ťa medzi nami privítame.

Od začiatku stál pri BISku aj doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.:
Na FEIke som študoval informatiku so zameraním na softvérové inžinierstvo a svoju budúcnosť som videl ako programátor. Popri škole som pracoval ako programátor a analytik databázových aplikácií. K šifrám som „pričuchol“ na výberovom predmete Matematické základy šifrovania u prof. O. Grošeka. Pod jeho vedením som nasledujúci rok riešil „Kryptoanalýzu prúdových šifier“ ako svoju bakalársku prácu. To malo na moje ďalšie smerovanie zásadný vplyv. (Ktovie, čo by sa dialo, ak by vtedy bola u seba v kancelárii prof. Ľ. Beňušková, ktorej bakalárku z neurónových sietí som intenzívne zvažoval. Mal som ju ale až na 2.mieste :))  Nasledovala diplomovka z kryptografie, tiež u prof. Grošeka. Zrazu som začal zvažovať doktorandské štúdium (hádajte, kto ma viedol? :)) a chcel som zostať na škole. A som tu doteraz. Akademik Schwarz vravieval: „zapáliť môže len zapálený…“. A je nás teda veľa, ktorých nás tu prof. O. Grošek vychoval a „zapálil“ pre kryptografiu.

Jedným z tých mladších „zapálených“, je aj Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.:
Počas magisterského štúdia som zistil, že moje najobľúbenejšie oblasti matematiky (kombinatorika, pravdepodobnosť, teória čísel, abstraktná algebra) majú veľmi zaujímavé aplikácie v kryptografii. Vedel som, že prof. Grošek má na FEI STU vedecky veľmi aktívny kryptografický tím. Doktorandské štúdium som sa preto rozhodol absolvovať pod vedením prof. Grošeka na FEI STU. Toto rozhodnutie dodnes považujem za veľmi šťastné. Počas 6-tich rokov, čo sa kryptografii venujem, som zažil veľa radosti z porozumenia mnohým kryptografickým konceptom. Ako sa moje vedomosti z kryptografie rozvíjajú, som si stále viac vedomý, koľko je v kryptografii zaujímavých vecí, ktoré ešte neviem. Pestovať v sebe zvedavosť, podľa môjho názoru, je veľmi dôležité pre bohatý život. Teraz ako učiteľ sa snažím, aby som aj mojim študentom dával impulzy, ktoré budú podnecovať ich zvedavosť, a aby aj oni na mojich predmetoch mohli zažívať radosť z porozumenia pekným myšlienkam.

Referencie BISkárov (BITkárov, BITTkárov, ale aj jedného MSUSkára):

prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.  (ÚIM FEI STU):
Prečo som si vybral BIT (predchodca BIS) ja? Matika sa mi zdala zaujímavejšia ako písať veľa dokumentácie na softvérovom inžinierstve. 😉
Odkaz pre študentov: pri výbere domény sa neriaďte reklamou (tieto stránky nebol môj nápad ;)), ani spolužiakmi, ale tým, či vás osobne bezpečnosť zaujíma. Pozrite si sylaby predmetov, ich stránky, a rozhodnite sa, či chcete o témach ponúkaných na predmetoch vedieť viac.

doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.  (ÚIM FEI STU):
Kódy a jednoduché šifry ma zaujímali už od detsva. Keď sa vyskytla možnosť ísť študovať krypto a bezpečnosť vtedy na novovznikajúcom odbore BIT (predchodca BIS), neváhal som. Áno, bola tam aj matematika, ale nič strašné. Získané vedomosti som využil následne počas doktorandského štúdia na Florida Atlantic University v USA. Skúsenosti z oboch univerzít mi dodnes napomáhajú v analytickom myslení a rozhodovaní, čo je v praxi stále žiadané. Tento odbor môžem len odporučiť pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o šifrovanie, IT alebo informačnú bezpečnosť a ochranu súkromia.

Ing. Damian Vizár, PhD. (R&D inžinier v CSEM (Švajčiarske centrum pre elektroniku amikrotechnológiu, https://www.csem.ch/Home)):
Po skončení BISka som sa na doktorandskom štúdiu na EPFL (Švajčiarsky polytechnický inštitút v Lausanne) venoval dokázateľnej bezpečnosti symetrického šifrovania so zabudovanou autentifikáciou a získal som titul PhD. Dnes pracujem na vývoji a inováciách bezpečných systémov pre Internet of Things a na bezpečnosti pre systémy s (extrémne) nízkou spotrebou.
Z každodenných predmetov (chladničky, žiarovky, ale aj ponožky) sa stávajú pripojené zariadenia. Naše životy sú elektronicky zdokumentované a uložené na cloude, autá majú viac bezdrôtových komunikačných rozhraní ako tvoj telefón, mestská infraštruktúra je riadená na diaľku, Tvoj bankový účet aj daňové priznanie podávaš elektronicky. To všetko sa môže stať cieľom útokov a nie je ťažké si predstaviť, aké devastujúce môžu byť ich dopady na život jednotlivcov aj spoločnosti. A ako bonus nás pri tom všetkom masívne špehujú národné bezpečnostné služby 🙂
IT bezpečnosť a kryptografia preto nikdy neboli tak dôležité ako dnes. Práve tieto disciplíny prinášajú nástroje a technológiu, ktoré chránia digitálne systémy pred zrútením. Na základe svojich skúseností môžem konštatovať, že študijný program BIS pokrýva všetky dôležité oblasti IT bezpečnosti s odbornosťou, ktorá Ti umožní naplno prispieť k tomu, aby náš moderný digitálny svet bol bezpečný, či už vo výrobnej sfére alebo vo výskume. Vo svojej súčasnej práci taktiež vidím, že spoločnosti všetkých veľkostí majú aj v súčasnosti nedostatok zamestnancov s kvalitnými znalosťami v IT bezpečnosti a kryptografii, čo pre absolventov BIS znamená dostatok zaujímavých pracovných príležitostí.
V neposlednom rade sú IT bezpečnosť a kryptografia veľmi zaujímavé aj svojim obsahom. Ako vedecké disciplíny stavajú na výsledkoch matematiky, teoretickej informatiky, elektroniky, fyziky, ale aj psychológie. Na druhej strane sa ich aplikácie nájdu v úplne každej sfére technológie, takže každý si vie nájsť tému, ktorá ho zaujíma, a na ktorej mu v živote záleží.

Ing. Radoslav Balvan (Asseco Solutions, a.s.)
Od detstva ma fascinovala história a druhá svetová vojna obzvlášť. Knihu „Přísně tajné šifry“ od V.P.Borovičku som poznal snáď naspamäť. Takže keď som sa po skončení bakalárskeho štúdia rozhodoval, na aký smer sa ďalej zameriam, voľba bola jasná a rozhodnutie som nikdy neoľutoval. Myslím, že už jeden z prvých predmetov boli Základy kryptológie, na ktorých sme prelamovali rôzne typy klasických šifier. Bolo úžasné si uvedomiť, že sa učíme ešte pred pár desiatkami rokov prísne strážené tajomstvá. Štúdium bolo náročné, prístup učiteľov rázny ale férový. Popritom nebola núdza ani o vtipné momenty. Nikdy nezabudnem na ten pocit zadosťučinenia, keď mi program konečne nad ránom dešifroval zadanie a ukázalo sa, že zadávateľ (hádajte kto) zašifroval text z časopisu pre mladých na tému „tenkrát poprvé“.

Ing. Michal Ďorda (senior cybersecurity consultant, Deloitte)
V dnešnej dobe je na trhu výrazný nedostatok odborníkov na bezpečnosť a platovo ide o jeden z najlepšie platených sektorov. Nové bezpečnostné regulácie a modernizácia technológií zvyšuje potrebu po bezpečnostných špecialistoch. Preto si myslím, že výber BISka je dobrá voľba. Ja som si ho vybral tiež.
Hlavným prínosom pre mňa bolo množstvo informácií v odbore informačnej a kybernetickej bezpečnosti od základných bezpečnostných cieľov (CIA triáda), až po reálne fungovanie asymetrických šifrovacích systémov a ich matematické vlastnosti (napr. PKI používané v portáli Slovensko.sk). Ešte aj dnes pri práci IT a bezpečnostného audítora využívam veľké množstvo zo získaných poznatkov.
BISko mi dalo množstvo kamarátov a budúcich kolegov v odbore, tzv. BISkárov. Neuveríte, ale množstvo z nich dnes dennodenne stretávam u klientov alebo na odborných konferenciách od Sydney až po Los Angeles. Všetci z nás sa uchytili na zaujímavých pozíciách, či už ako programátori, analytici, konzultanti, technickí špecialisti alebo manažéri. No tí najšikovnejší vlastnia svoje vlastné firmy a zamestnávajú svojich nástupcov, prípadne už stihli predať svoje startupy 😉
Ako dnes si pamätám na 19. jún 2013, kedy som končil štúdium Bezpečnosti informačných systémov na FEIke, známe ako BISko. Oproti mne v ten deň sedeli prof. Grošek, doc. Nemoga, doc. Satko a doc. Vojvoda. Všetko veľmi známi akademici a špecialisti, ktorí sa pričinili o rozvoj kryptografie na Slovensku. Týmto dňom sa pre mňa skončil študentský život, stal som sa inžinierom a začal som pracovať vo vyštudovanom odbore, ktorý ma baví. Aj im patrí vďaka za moje štúdium. Aj preto som študoval bezpečnosť informačných systémov.

Ing. Martin Orem (IT security expert a spoluzakladateľ Binary House s. r. o.)
Výber domény som riešil v dvoch rovinách. Prvá bola tá, že už predtým ako som sa definitívne rozhodol, som sa poznal s Matúšom Jókayom (z OS) a cez neho som spoznal viacero ľudí z oddelenia BIS, od ktorých som vedel, že sa môžem niečo naučiť. V druhom rade, to bol výskum, kde som vnímal, že v tom období MSUS nemal dokopy nikoho, kto by sa výraznejšie podieľal na nejakých projektoch. Pripadalo mi to tak, že na MSUSe sa síce naučili programátorské koncepty a pracovali s modernými technológiami, avšak tie rovnako rýchlo ako sa stávali modernými aj zastarávali. A pritom, ak sa človek nedostane ku „core“ princípom bezpečnosti, ktoré už dlhé roky platia, počas školy, je veľmi malá šanca, že sa k tomu dostane v budúcnosti.

Ing. Zuzana Vargová (forenzná analytička, LIFARS s.r.o.)
BISko som si ako špecializáciu zvolila z viacerých dôvodov. Jedným bolo, že matika mi nerobila problémy, skôr naopak. Preto ma zaujal študijný program, kde bude viac matematiky – hoci inej, ako si štandardne predstavujeme. Takej, že 3+4 môže byť niekedy 7, inokedy 2 🙂 Ďalším +1 na zozname „pre“ BIS boli šifry a kryptografia. Znie to dosť cool, mať v škole predmet, kde nielen môžete, ale aj musíte riešiť rôzne druhy šifier. Na papieri aj softvérovo. Nikdy som nemala ambíciu byť čistý programátor, viac ma zaujímalo, ako v škole nadobudnuté zručnosti v rôznych oblastiach aplikovať a mať širšie pole možností čomu sa venovať. BIS bolo v tom nápomocné. Naučilo ma – učiť sa!, rozmýšľať nad problémami, riešiť aj navonok neriešiteľné úlohy. Zišlo sa mi to hneď po skončení štúdia, keď som nastúpila do vládneho CSIRT tímu. Tam som viac ako 5 rokov pôsobila ako pentester a forenzný analytik. V súčasnosti pracujem pre LIFARS s.r.o., slovenskú pobočku spoločnosti LIFARS LLC, poprednej newyorskej firmy zameranej na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov. Venujem sa forenznej analýze a vyšetrovaniu rôznych druhov útokov na spoločnosti z celého sveta.
Nikdy som sa veľmi nezamýšľala nad tým, čo by bolo keby som si v druhom ročníku zvolila inú špecializáciu. BIS mi vyhovovalo už počas Bc. a Ing. štúdia. Po štátniciach sa to v praxi len potvrdilo.
Všetkým budúcim BISkárom aj MSUSákom veľa šťastia pri výbere!

Ing. Matej Križan (Senior Software Engineer/Team Lead, ESET, spol. s r.o.)
BIS som si vybral kvôli spojeniu zaujímavej matematiky a počítačov. Taktiež využitie bezpečnostných mechanizmov v IT je čím ďalej viac aktuálne. Hoci sa dnes v práci šifrám nevenujem, vďaka BIS mám základy, ktoré usmerňujú moje rozhodnutia ako programátora, tak aj bežného používateľa IT.

Ing. Romana Jamrichová (analytička, ESET, spol. s r.o.)
Jednou z vecí, prečo ma vzali do ESETu, bolo práve štúdium BISka. Na pohovore som popisovala asymetrické šifrovanie a spôsob fungovania hashovania. V ESETe momentálne je, alebo sa premlelo, veľa BISkárov a sme tu taká veľká rodina 🙂
Prečo ísť na BIS? Štúdium na BISku zdokonalí logické a analytické myslenie. Dozvieš sa obrovské množstvo zaujímavých a praktických informácií z oblasti bezpečnosti a kryptografie. V dnešnej digitálnej dobe sú to zručnosti, ktoré sú na nezaplatenie 😀 V neposlednom rade sú to práve skvelí pedagógovia, ktorí prevedú študenta náročným štúdiom, a aj po skončení školy si ich vážim.
Z odstupom času by som povedala, že sa mi na BISku páči jeho kvalita a serióznosť obsahu a výskumu. Vedecké práce, ktoré sa na BISku robili, mali skutočne nejakú hodnotu a neboli to len bezduché činnosti na získanie peňazí. Toto som si uvedomila hlavne pri rozhovoroch s doktorandmi z iných študijných odborov 😀
Som hrdá na to, že som vyštudovala BIS a určite to odporúčam každému, kto má chuť na sebe zamakať a niečo dokázať 🙂 A bonus na záver: na BISku bolo vždy najviac báb 😀

Ing. František Uhrecký (etický hacker, citadelo s.r.o.)
Bezpečnosť informačných systémov je čím ďalej, tým viac žiadaná oblasť. Pracujem ako penetračný tester (etický hacker). Nehovorím, že škola z vás spraví experta na danú oblasť, to si musíte oddrieť sami :). Ale BIS je pekný vstup pre tých, čo sa bezpečnosti ešte nevenujú, alebo pomocníkom pre rozšírenie znalostí pre tých, ktorý už majú nejaké skúsenosti. Dozviete sa nové informácie z rôznych oblastí ako kryptografia, komunikačné protokoly, ale aj niečo z ofenzívnej bezpečnosti. Myslím si, že teraz to bude ešte zaujímavejšie než za mojich študentských čias. Avšak dôležité je to, že sa naučíte logicky a analyticky rozmýšľať a naučíte sa princípy, ktoré musia byť dodržané. Veľa vecí, ktoré som sa naučil, využívam nepriamo,a ani si to niekedy neuvedomím, že kde som sa to naučil. A na BIS boli vždy ľudia, ktorí zapáleným študentom pomohli, keď bolo treba.

Ing. Juraj Varga, PhD. (Ministerstvo obrany SR):
Pre doménu BIS som sa rozhodol z dôvodu, že je to oblasť s veľmi širokým záberom a ponúka veľký priestor na ďalší rozvoj. Celkovo oblasť bezpečnosti IT môžeme charakterizovať ako rýchlo sa rozvíjajúcu. Odborníci z praxe musia mať prehľad o aktuálnom stave hrozieb a zraniteľností. Štúdium tejto oblasti nie je jednoduché, ale nie je to žiaden technický smer. Odmenou za vytrvalosť a úsilie sú znalosti a prehľad z rôznych IT oblastí – napr. kryptografia, operačné systémy, webové technológie; schopnosť analyzovať a vyriešiť zadaný problém; a v neposlednom rade praktické skúsenosti s programovaním v rozličných programovacích jazykoch. Podľa mňa si časom každý študent v tejto oblasti nájde tú svoju časť, ktorá ho bude baviť a bude sa v nej cítiť komfortne. A pokiaľ náhodou nie, stále bude mať vynikajúce odborné predpoklady na to, aby sa úspešne uplatnil v hociktorej inej IT oblasti. Za seba s odstupom času môžem povedať, že som urobil dobré rozhodnutie.

Ing. Ondrej Bernát (NOKIA):
K počítačom som mal vzťah od detstva. Na strednej škole ma to ťahalo k ESETu a bezpečnosti. Na FEIku som išiel kvôli BISku. Už ako prvák som sa vypytoval starších spolužiakov, prečo šli na BIS alebo MSUS. Väčšina odpovedí bola, že MSUS je „na weby“, ak chceš ísť týmto smerom (html, css, js, php), choď na MSUS. Je tam viac voľného času, môžeš popri tom robiť niekde nejaký web atď. Naopak, odpovede k BISku boli skôr typu: viac tam programuješ, viac ťa učia algoritmicky myslieť, je tam väčší dôraz na vedomosti, viac sa vyžaduje, je tam aj viac matematiky. Matematiku mám rád, ale nikdy by som sa nerozhodol, že je tam viac matiky, choď tam. Skôr som to vnímal tak, že spravia z teba komplexnejšieho človeka. A weby som ani robiť nechcel, čiže zas to len potvrdzovalo jasnú voľbu, ktorú som mal na začiatku. Počas štúdia sa moja túžba ísť do ESETu nejako vytratila, možno som stratil ilúzie, ktoré som mal :D.  Viackrát som počas štúdia počul hlášku „Načo je dobré to BISko? Markantná časť trhu chce weby. Čo si myslíte, že budete vyvíjať šifry?“ Nie, to som si nemyslel, chcel som programovať niečo ako klasické C. Za tých pár rokov, čo som už mimo školy, som viackrát využil to, že som bol na BISku.  Celkovo je na BISku mnoho kvalitných ľudí a skutočných kapacít, ktorí naozaj vedia vo veľkej miere ovplyvniť život človeka. Predmety na BISku boli naozaj dobre vybrané, osožné, zaujímavé. Myslím si, že je to ideálny odbor, ak chceme vybudovať komplexného inžiniera programátora. Keby som si mal vyberať opäť, vybral by som si znova BIS.

Ing. Vladislav Novák (ÚIM FEI STU):
BIT (predchodca BIS) som si vybral preto, že som mal rád matematiku. Na „bezpečnostných“ predmetoch sa človek vďaka náročným ale zaujímavým matematickým úlohám naučí riešiť komplikované veci, ktoré mu následne v praxi pomôžu pri zvládnutí náročných pracovných zadaní.

Ing. Viliam Hromada, PhD. (ÚIM FEI STU):
Keďže ma už od detských čias zaujímala počítačová bezpečnosť, najmä „vírusy“,s ktorými som mal pár osobných stretnutí, vždy končiacich formátovaním disku a reinštaláciou OS a doslova na posedenie som zhltol populárny dobrodružný román, v ktorom hlavní hrdinovia lúštia rôzne historické šifry, vrátane odkazu „zašifrovaného“ do diela Leonarda da Vinciho, usúdil som, že nebude na škodu veci zistiť, ako sa dá ochrana digitálneho vlastníctva a informácií realizovať prostredníctvom moderných riešení.
Dnes, s odstupom 13 rokov, hodnotím toto rozhodnutie ako jedno z najlepších v mojom živote, ktoré mi dalo možnosť pracovať v neustále sa rozvíjajúcej oblasti, keďže problematika cybersecurity nadobudla globálny rozmer. Štátne inštitúcie, firmy a fyzické osoby sú si vedomí rizík, ktoré predstavujú úniky citlivých informácií, či znefunkčnenie infraštruktúry hackerskými útokmi, s čím súvisí vysoký dopyt po odborníkoch v danej oblasti, akých zameranie BIS študijného programu Aplikovaná informatika vychováva.

Ing. Eugen Antal, PhD. (ÚIM FEI STU):
Počas môjho štúdia na FEI STU som mal niekoľko dôležitých rozhodnutí, ktoré výraznejšie ovplyvnili môj život. Jedným z takých rozhodnutí bola aj voľba domény BIS na študijnom programe API. Doména BIS mi ponúkla najlepšie možnosti získať hlboké znalosti asi v najzaujímavejšom odvetví, ktoré sa na FEI vyučuje. V tom čase si zvolilo viacero mojich spolužiakov „cestu menšieho odporu“, v zmysle výberu inej „ľahšej“ domény. Plynutím času som rýchlo pochopil, že moju voľbu BIS nebudem nikdy ľutovať. Môj prvý kontakt so šifrovaním bol predmet o historických šifrách u prof. Grošeka, ktorý len zvýšil moje nadšenie a vzťah ku kryptológii. V nasledujúcich rokoch som mal možnosť absolvovať viacero veľmi zaujímavých (občas aj náročných) predmetov. Počas inžinierskeho štúdia nás zapájali do výskumu a zaujímavých projektov. Moje dosiahnuté výsledky som mal možnosť prezentovať aj v zahraničí, napríklad v Nórsku. Myslím si, že BIS je najlepšia voľba pre študenta, ktorý sa nebojí na prvý pohľad náročnej oblasti a má za cieľ čo najviac rozvíjať svoje vedomosti a schonosti na našej fakulte.

Ing. Pavol Češek (Software Engineer, iLogistics IT Solutions):
MSUS mi v tom čase prišla ako najlepšia voľba. Chcel som ísť smerom k „vývoju softvéru“ a zameranie MSUS sa na to najviac podobalo. Na BIS-ku mi chýbalo to, že tam bolo málo programovania. S odstupom času to skôr vnímam tak, že programovanie je zručnosť, ktorú treba pestovať popri nejakej špecializácii. V tom zmysle by som si dnes asi radšej vybral BIS 🙂

Ing. Peter Špaček (ÚIM FEI STU):
Keď som si vyberal zameranie pre ďalšie štúdium, dostalo sa ku mne mnoho fám a odporúčaní. Keďže som človek prirodzene lenivý a matika mi celkom išla, povedal som si, že na BIS teda bude menej roboty a viac vecí na pochopenie. Riskol som to a zvolil som si BIS. Zistil som, že síce je tu toho veľa na pochopenie, ale aj roboty je tu dosť. Avšak zistil som aj to, že tu na fakulte máme aktuálny výskum svetového merítka a odborníkov, od ktorých sa viem veľa naučiť. Počas svojho štúdia som vyskúšal jeden semester v prekrásnom Nórsku, bol som na niekoľkomesačných stážach v historickom Londýne či na slnečnej Malte. Stretol som tam veľa zaujímavých ľudí z celého sveta, špičkových odborníkov z oblasti kryptomien, bezpečnosti a IT. Pokiaľ nechcete štúdiom len tak preplávať, ale chcete mať za sebou roky štúdia, na ktoré môžete byť hrdí, chcete napredovať a na konci vidieť, že ste sa toho veľa naučili, neoľutujete BIS.

Ing. Roderik Ploszek (ÚIM FEI STU):
Prečo BIS? V prvom rade táto doména ponúka veľmi zaujímavé predmety – vyučujú ich odborníci, ktorí sa danej téme profesionálne venujú. Bola by škoda nevyužiť túto príležitosť na vysokej škole, keďže témy MSUSu si môže študent naštudovať aj sám, ale predmety BIS v originálnom podaní už inde nezažije. A keď niekomu toto nestačí, na prednáškach BIS sa veľmi často vyskytujú odborníci priamo z praxe, ktorí rozšíria obzory do problematiky a zodpovedajú otázky, ktoré študentov zaujímajú. V súvislosti s praxou musím spomenúť aj to, že nadobudnuté znalosti využije študent aj v praxi, keďže sa s bezpečnosťou skôr či neskôr každý stretne.
BIS má výhodu tiež v tom, že predmety v tejto doméne komplexne pokrývajú oblasť bezpečnosti. V neposlednom rade, študentov BIS je obvykle menej a vyučujúci sa im môžu lepšie venovať nielen počas vyučovania, ale aj na konzultáciách.

Ing. Peter Švec (ÚIM FEI STU):
Počas štúdia bolo vždy mojím cieľom nadobudnúť čo najviac vedomostí a získať tak čo najširší rozhľad v rámci IT. Pre doménu BIS som sa rozhodol najmä kvôli faktu, že bezpečnostní experti patria medzi najviac technicky vyspelých ľudí v odbore, keďže oblasť bezpečnosti si vyžaduje skutočne hlboké znalosti z viacerých odvetví informatiky. Tento fakt sa mi potvrdil aj v rámci štúdia, kde som tak získal praktické vedomosti nielen ohľadom programovania v rôznych jazykoch, ale aj fungovania operačných systémov, webových technológií, kryptografie, sietí či databáz. Osobne si myslím, že vďaka štúdiu bezpečnosti som sa dokázal posunúť vedomostne aj technicky o niekoľko urovní vyššie. Nadobudnuté skúsenosti mi pomáhajú nielen v rámci doktorandského štúdia a výskume ale aj v práci, kde dokážem flexibilne pracovať s viacerými rôznymi technológiami na zaujímavých projektoch.