Inovačná záhrada so Slovenskou sporiteľňou

Slovenská sporiteľňa a Ústav informatiky a matematiky založili kreatívny priestor s názvom Inovačná záhrada.  Ambíciou projektu je efektívna spolupráca partnerov z akademickej a firemnej oblasti s cieľom excelentného výskumu a následnej inovácie IT produktov a služieb pomocou zapojenia talentovaných študentov. Inovačná záhrada umožní študentom identifikovať výzvy a problémy v oblasti informatiky a informačných technológií, následne navrhnúť a realizovať ich riešenia s podporou skúsených inovačných odborníkov z firemnej, ako aj akademickej oblasti. Inovačná záhrada bude podporovať a rozvíjať schopnosti, kreativitu a ambície študentov a prinášať nové myšlienky a riešenia do biznis sféry.

V rámci Inovačnej záhrady sú už realizované aktivity:

  • Podpora publikačnej aktivity doktorandov a pracovníkov Ústavu informatiky a matematiky, pričom táto podpora zahŕňa finančnú podporu publikačnej činnosti.
  • Zapožičanie notebookov pre pedagógov tak, aby počas pandémie Koronavírusu mohli efektívne pracovať z domu. Naši pedagógovia zabezpečujú výučbu Aplikovanej informatiky, najväčšieho študijného programu STU.
  • Možnosť vypracovať bakalársku alebo diplomovú prácu za pomoci skúsených konzultantov zo Slovenskej sporiteľne.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Obr. zdroj Slovenská sporiteľňa.