Dátum

27 apríla, 2020

Inovačná záhrada so Slovenskou sporiteľňou

Slovenská sporiteľňa a Ústav informatiky a matematiky založili kreatívny priestor s názvom Inovačná záhrada.  Ambíciou projektu je efektívna spolupráca partnerov z akademickej a firemnej oblasti s cieľom excelentného výskumu a následnej inovácie IT produktov a služieb pomocou zapojenia talentovaných študentov. Inovačná záhrada umožní študentom identifikovať výzvy a problémy v oblasti informatiky a informačných technológií, následne...

Výber domény

Milá študentka, milý študent druhého ročníka bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky (API)! Zatiaľ Ti v AISe svieti nápis „FEI B-API den“. Ten musíš teraz rozšíriť o niekoľko písmeniek , ktoré označia tvoje nové smerovanie, a až potom môžeš doštudovať svoje bakalárske štúdium a začať si písať pred menom skratku Bc. Jednoduchšie povedané, musíš si zvoliť svoju...