Prečo MSUS

Prečo MSUS

Referencie MSUSkárov:

Dr. rer. nat. Martin Drozda (riaditeľ ÚIM FEI STU):
Pre mňa je dôležitejší návrh produktu ako jeho bezpečnosť, pretože produkt bez zákazníkov, a teda bez dát, má prirodzeným spôsobom
vyriešenú bezpečnosť – žiadne dáta sa nedajú zneužiť. A preto vnímam MSUS ako zaujímavejšiu aplikačnú doménu.

Ing. Martin Rástocký (IT Analytik Expert/Solution Architect, Slovenská sporiteľňa, a.s.):
Venujem sa hlavne inováciám v internetovom bankovníctve ako aj vnútrobankovým aplikáciám. Navrhujem a vytváram aplikácie postavené na microservices a bežiace prevažne v kontajneroch.
Prečo som si vybral MSUS? Pretože som chcel dostať štrukturovaný pohľad na svet. Všetko, čo robíme, sa odohráva v procesoch. Obyčajná cesta do školy, príprava jedla aj pozeranie filmu. A prečo byť len konzumentom týchto procesov, keď im môžem rozumieť, navrhovať a riadiť ich? To bola moja motivácia, a keďže som už mal nejaké pracovné skúsenosti, vedel som, že toto je správna cesta.
Čo mi MSUS dal ? Zistil som, prečo procesy vznikajú, ako fungujú, ich matematickú ale aj technickú podstatu. Toľko teórie. V praxi mi to pomohlo tým, že na každú pracovnú úlohu sa pozerám inak než moji kolegovia, hľadám aj kombinácie, o ktorých hlavne manažment nechce ani počuť. Na MSUS som našiel výborných a ústretových učiteľov, spolužiakov, ktorí sa stali mojimi kolegami, ale aj konkurentmi,a s ktorými sa viem technicky, ale aj ľudsky porozprávať a riešiť problémy. Taktiež praktické tímové projekty, ktoré sme riešili v komerčnej sfére, mi ukázali, že teória sa dá prepojiť s praxou a mám sa stále čo učiť. A záver? Neľutujem výber domény MSUS, pretože som si vybral správne 🙂

Ing. Marian Špilka, PhD. (dátový inžinier, Dell):
Keďže som už počas strednej školy inklinoval k vývoju jednoduchších aplikácií či webových stránok, vybral som si na FEIke zameranie MSUS. Toto zameranie mi dalo základy na tvorbu webových aplikácií, náhľad do návrhových vzorov, ktoré sú nevyhnutné pri programovaní, pochopenie udalostných systémov, ako si navrhnúť vlastný proces pre svoju aplikáciu, aké druhy vedenia projektu existujú. S posledným uvedeným som sa stretol v každej svojej práci. Pracoval som ako Java vývojár webových aplikácií a momentálne sa zameriavam na dáta ako dátový inžinier v Dell. Ak sa chceš vydať na cestu či už vývoja webu, eshopu, android aplikácie, hocičoho čo sa týka IT alebo dokonca možno raz projektového manažmentu založeného na vývojárskych vedomostiach, MSUS je pre Teba tá správna voľba.

Ing. Maroš Čavojský, PhD. (ÚIM FEI STU):
V období, keď som si vyberal zameranie pre moju ďalšiu špecializáciu, boli k dispozícii hlavne BIS a MSUS. O BISku som počul, že v nasledujúcich rokoch by som sa venoval rôznym metódam šifrovania. Pre výučbu šifrovania bolo z odporúčaného študijného programu zjavné, že budem musieť absolvovať viac matematických predmetov ako programovacích. Inak povedané, MSUS je viac o programovaní ako BIS,  a aj keď je problematika šifrovania zaujímavá, u mňa prevážil skôr záujem  programovať, preto som si vybral MSUS.

Ing. Martin Kováčik (software engineer, esoul s.r.o.):
MSUS, či BIS? To je otázka! Pre mňa bola odpoveď jasná, už keď som mal 12. Vtedy som zistil, ako sa dizajnujú a programujú „webové stránky“ a vedel som, že toto chcem v živote robiť. A veru aj robím. A práve MSUS ma naučil ako ich robiť lepšie. Ak chceš aj ty robiť aplikácie, MSUS je najlepšia voľba. Je jedno, či webové, alebo mobilné. Na MSUS sa prakticky naučíš oboje. Aspoň zistíš, čo ti viac sedí. A neboj sa zvoliť si MSUS, aj pokiaľ máš kamarátov, ktorí pôjdu na BIS. Väčšinu predmetov budete mat spoločných, takže partiu vám to určite nerozbije 🙂

Ing. Simona Šimčíková (programátor analytik, Všeobecná úverová banka, a.s.):
MSUS som si vybrala z dôvodu širokého záberu vyučovacích predmetov, ktoré boli pre mňa zaujímavé. Keďže som ešte nebola celkom rozhodnutá, ktorej oblasti informatiky sa chcem v budúcnosti venovať, zvolila som všeobecnejšie zameraný odbor, ktorý zahŕňal oblasť webových technológií, ktoré ma vždy tak trošku lákali.
Poctivo vypracované zadania z tretieho ročníka mi pomohli na pracovnom pohovore k získaniu pozície Front-end developer a neskôr Full stack developer. Na novej pracovnej pozícii Programátor analytik vo VÚB banke využívam okrem developmentu aj svoje analytické myslenie, ktoré som si rozvíjala a zdokonaľovala počas celého štúdia na FEI STU.

Ing. Emília Kytková (Junior Frontend Software Engineer, ableneo Slovensko s.r.o.):
Vždy ma to ťahalo k frontendu – k budovaniu vonkajšej strany aplikácie. Preto som si vybrala MSUS – teda kombináciu predmetov, ktoré mi toto umožnili. Myslím si, že aj na základe tohto rozhodnutia mi FEI-ka poskytla základ, od ktorého som sa mohla potom ľahšie odraziť.

Ing. Alžbeta Češeková (Junior Developer, Disig a.s.):
Prečo MSUS? MSUS mal jednoducho povesť zamerania, ktoré je viac zamerané na programovanie.

Ing. Zuzana Bukovčiková (ÚIM FEI STU):
Už si veľmi nepamätám, čo ma vtedy viedlo k výberu domény MSUS, asi ma veľa starších študentov strašilo s BIS 🙂 . MSUS naučí človeka pozerať sa na softvérový systém ako celok, v širších súvislostiach a dajú sa získať aj dobré programátorské skúsenosti.