Dátum

16 apríla, 2020

Hľadáme práve Teba! Research, science & fun…

Doktoradské štúdium v aplikovanej informatike? – Určite áno! A prečo áno? – Pretože hľadáme práve Teba, cieľavedomú a kreatívnu osobnosť, ktorá má chuť dokázať niečo ako Ada Lovelace (obr.), anglická matematička a prvá programátorka na svete. Ponúkame Ti zaujímavé témy: Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze (prof. Grošek) Aplikácie postkvantovej kryptografie (prof. Zajac) Dedenie a...