Dátum

20 októbra, 2020

IoT Design challenge 2021

Súťaž Prihlásenie do súťaže je predĺžené do 31.12.2020 V spolupráci so spoločnosťou ON Semiconductor sme pre študentov FEI STU pripravili súťaž, v ktorej je možné kreatívne využiť nasledujúce vývojové komponenty: Bluetooth® Low Energy IoT Development Kit https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/bdk-gevk Multi Sensor Board (ALS, IMU, ENV) https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/multi-sense-gevb RSL10 Temperature Sensor Beacon https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/rsl10-coin-gevb Connected Lighting Platform for LED Control...