Dátum

15 januára, 2021

Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2021

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových prác sa uskutočnia: BP1 Štvrtok 28.1.2021, začiatok o 9:00. Rozpis komisíí. Obhajoby prebehnú na platforme Google Meet, každá komisia má vytvorenú vlastnú miestnosť. Podľa zaradenia do komisie (podľa tajomníka vašej komisie) sa pripojíte do uvedených miestností: Aktualizácia: Komisia č. 11 (predseda K. Žáková) začína o 10:00 hod. Tajomník komisie...