Prezentácie BP1 a DP1- Rozpis komisií

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových prác sa uskutočnia od 9.00:

BP1 v utorok 28.1.2020 – ROZPIS KOMISIÍ

DP1 v stredu 29.1.2020 – ROZPIS KOMISIÍ

Žiadame študentov, aby prišli pred 9.00 hod., nakoľko si treba nahrať prezentáciu.

Rozpis komisií a miestností bude upresnený neskôr.

Študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť prezentácie BP1 z dôvodu opravného termínu na OS alebo AZA, musia kontaktovať doc. Vojvodu.

 

Prezentácia má mať  max. 7 minút a musí obsahovať tieto body:

1. predstavenie témy, na ktorej pracujete

2. úlohy, ktorými sa v záverečnej práci zaoberáte

3. doterajšie výsledky práce

4. ďalší postup, ktorý plánuje vo svojej záverečnej práci v nasledujúcom semestri

 

POZOR: Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.