Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2021

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových prác sa uskutočnia:

BP1

Štvrtok 28.1.2021, začiatok o 9:00. Rozpis komisíí.

Obhajoby prebehnú na platforme Google Meet, každá komisia má vytvorenú vlastnú miestnosť. Podľa zaradenia do komisie (podľa tajomníka vašej komisie) sa pripojíte do uvedených miestností:

Aktualizácia: Komisia č. 11 (predseda K. Žáková) začína o 10:00 hod.

Tajomník komisie Google Meet link
Ing. Andicsová https://meet.google.com/xtu-admo-oog
Ing. Kovář https://meet.google.com/jmc-rboh-vrk
Ing. Mažári http://meet.google.com/dhm-joox-uzy
Ing. Kranec https://meet.google.com/akz-cbzh-uvd
Ing. Mladoniczky https://meet.google.com/pkg-jifs-ihz
Ing. Ploszek https://meet.google.com/vbw-wdmk-sew
Ing. Švec https://meet.google.com/acj-ufuf-uac
Ing. Bukovčiková https://meet.google.com/jvq-iftu-avm
Ing. Kováčik https://meet.google.com/jzk-gvjy-ppo
Ing. P. Marák, PhD. https://meet.google.com/ozf-fsef-xqk
Ing. Pružinský

(začiatok prezentácií o 10.00 hod.)

https://meet.google.com/nnw-wmna-ysx
Ing. M. Čavojský, PhD. https://meet.google.com/soj-ozfg-gzi

Testovacie pripojenie sa uskutoční v stredu 27.1. o 15:00

DP1

Utorok 26.1.2021, začiatok 9:00. Rozpis komisií.

Obhajoby prebehnú na platforme GoogleMeet, každá komisia má vytvorenú vlastnú miestnosť. Podľa zaradenia do komisie (podľa tajomníka vašej komisie) sa pripojíte do uvedených miestností:

Tajomník komisie Google Meet link
Ing. Kováčik https://meet.google.com/jcb-jdmj-etr
Ing. Špaček https://meet.google.com/qud-akdw-hti
Ing. Pružinský https://meet.google.com/eqi-oahv-quq
Ing. Andicsová https://meet.google.com/gpx-zobi-vqc
Ing. Ploszek https://meet.google.com/hsi-vief-adm
Ing. Kovář https://meet.google.com/rzg-hxdr-qys
Ing. Švec https://meet.google.com/jqr-nhhj-qgq

Testovacie pripojenie sa uskutoční v pondelok 25.1. o 15:00

 

Prezentácia BP1 / DP1 má mať  max. 7 minút a musí obsahovať tieto body:

1. Predstavenie témy, na ktorej pracujete

2. Úlohy, ktorými sa v záverečnej práci zaoberáte

3. Doterajšie výsledky práce

4. Ďalší postup, ktorý plánuje vo svojej záverečnej práci v nasledujúcom semestri

5. Prezentovať môžete naživo cez screen-share (v takom prípade musíte mať zabezpečené dostatočne stabilné pripojenie), alebo si môžete vopred pripraviť video s prezentáciou a poslať link na nahraté video tajomníkovi komisie.