Dátum

23 marca, 2021

Vizualizácia dopravy v Pekingu

Aj takto môže vyzerať vizualizácia dopravy v mega-aglomerácii, akou je mesto Peking. Vizualizácia zobrazuje dátovú množinu Geolife od Microsoft Research Asia. Táto dátová množina bola využitá v nedávno publikovanom článku Analysis and Experimental Evaluation of the Needleman-Wunsch Algorithm for Trajectory Comparison, ktorý využíva Needleman-Wunsch algoritmus na porovnávanie trajektórií a ich zhlukovanie podľa podobnosti. Ambíciou nášho...