Vizualizácia dopravy v Pekingu

Aj takto môže vyzerať vizualizácia dopravy v mega-aglomerácii, akou je mesto Peking. Vizualizácia zobrazuje dátovú množinu Geolife od Microsoft Research Asia. Táto dátová množina bola využitá v nedávno publikovanom článku Analysis and Experimental Evaluation of the Needleman-Wunsch Algorithm for Trajectory Comparison, ktorý využíva Needleman-Wunsch algoritmus na porovnávanie trajektórií a ich zhlukovanie podľa podobnosti.

Ambíciou nášho výskumu v oblasti porovnávania a analýzy trajektórií je vyhľadávanie trajektórií v reálnom čase tak, aby používateľ okamžite po nakreslení hľadanej trajektórie dostal odpoveď, či sa po takejto trajektórii niekto naozaj pohyboval. Takáto schopnosť hľadania je dôležitá pre pochopenie, ako sa ľudia pohybujú, ako je možné naplánovať chytré mesto (smart city), alebo tiež ako sa doprava v meste môže zmeniť, keď sa doručovanie tovaru dronmi stane bežné.

Zaujal Ťa tento výskum? Chceš bakalársku alebo diplomovú prácu s takouto témou? Hľadáš si tému pre doktorandské štúdium? Napíš Marošovi alebo Martinovi, možno ešte majú v tíme voľné miesto.

Mimochodom, vizualizácia je implementovaná v Pythone.