Virtuálny deň otvorených dverí 2021

Vážení záujemcovia o štúdium aplikovanej informatiky!

1. apríla sa uskutoční na FEI STU druhé kolo Virtuálneho dňa otvorených dverí!

V rámci druhého kola budú predstavené študijné programy:

  • Elektroenergetika
  • Aplikovaná informatika
  • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
  • Telekomunikácie

Diskusia o študijných programoch s ich zástupcami sa uskutoční od 16:00. Jej priamy prenos si môžete pozrieť na platforme YouTube.

Dozviete sa okrem iného odpovede na otázky:

  1. Čo zo mňa bude, keď vyštudujem Aplikovanú informatiku?
  2. Aké programovacie jazyky vyučujete?
  3. Aké zaujímavé predmety absolvuje študent na aplikovanej informatike?
  4. Je štúdium Aplikovanej informatiky ťažké?
  5. Dá sa popri štúdiu pracovať?

Informácie o podujatí nájdete aj na Facebooku.